Ajankohtaista

21.11.2019 Mistä henkilöstöä vuonna 2029

Tilastot ja ennusteet kertovat vääjäämättömästi suomalaisten ikääntymisestä. Kymmenen vuoden päästä Lohjalla, Raaseporissa, Hangossa, Inkoossa ja Siuntiossa on yhteensä 5000 työikäistä vähemmän kuin tänään. Se tarkoittaa keskimäärin 500 henkilöä vähemmän vuosittain. Eläkkeelle lähdetään myöhemmin ja monin eri tavoin varmasti parannetaan työkykyä,

1.11.2019 Brexit

Suomen ja Iso-Britannian taloussuhteet ovat tiiviit. Iso-Britannia on Suomen 6. tärkein vientimaa. Suomalaisilla yrityksillä on noin 200 tytäryhtiötä Briteissä ja brittiläisillä yli 300 yhtiötä Suomessa. Yhteensä näissä yhtiöissä työskentelee yli 30.000 työntekijää. Suomalaisia asuu Briteissä noin 20.000 henkilöä ja brittejä

1.11.2019 Kauppakamari: Työvoimapula ja talousnäkymien epävarmuus riivaa suomalaisyrityksiä

Kauppakamareiden kyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta yrityksestä ilmoittaa, että pula osaavasta työvoimasta on aiheuttanut ongelmia yrityksen liiketoiminnassa. Samassa kyselyssä puolet yrityksistä ilmoittaa, että työvoimakustannusten alentaminen lisäisi työvoiman kysyntää vuonna 2020. Noin puolilla yrityksistä talousnäkymien parantuminen ja epävarmuuden vähentyminen saisi investoinnit

1.11.2019 Arvioi riskit oikein ja menesty kehittyvillä markkinoilla

1.11.2019 | ANNE HATANPÄÄ Kehittyvät markkinat tarjoavat useita liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Uusia tuotteita ja palveluita tarvitaan väestön tulotason noustessa ja yhteiskunnan kehittyessä. Yritysten on hyvä arvioida markkinoiden mahdollisuudet ja riskit mahdollisimman tarkasti menestyäkseen kehittyvillä markkinoilla. Keskuskauppakamarin yhteyspäällikkö Anne Hatanpää. Kehittyvillä markkinoilla tarkoitetaan

1.11.2019 Vapaakauppasopimusten alkuperäsäännöt on selvitettävä ja tunnettava etuuskohtelun saamiseksi

Yritysten tulee täyttää tietyt ehdot hyödyntääkseen vapaakauppasopimuksia. Alkuperän selvittäminen on yksi niistä. Alkuperäsäännöt vaihtelevat sopimuksittain. Ne ovat erilaiset tuonnissa ja viennissä. Sääntöjen selvittäminen maksaa vaivan, sillä alentunut tulli voi tehdä tuotteesta hinnaltaan entistä kilpailukykyisemmän, yritys voi päästä luultua helpommin mukaan

1.11.2019 Vuodenvaihteessa muutoksia EU-tavarakaupan arvonlisäverotukseen

Jäsenvaltiot sopivat vuoden 2017 lopulla niin sanotuista lyhyen aikavälin parannusehdotuksista (quick fixes) EU-alueella tapahtuvaan tavarakauppaan liittyen. Muutokset ovat tulossa voimaan 1.1.2020. Suomessa ehdotus on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä ja laki säädettäneen lähiviikkojen aikana. Perjantaina 11.10.2019 eduskunnan verojaostossa käytiin asiassa valmistava

30.10.2019 Suhdannenäkymät tummuneet nopeasti – Suhdannetilanne ei ole enää parantunut syksyllä

Suhdannenäkymät tummuneet nopeasti – Suhdannetilanne ei ole enää parantunut syksyllä EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen syksyn aikana kaikilla päätoimialoilla. Maailmantalouden hidastumisen myötä tilanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa. ”Enää ei kannata odottaa, milloin huono suhdanne tulee Suomeen. Suhdannenousu hiipui

30.10.2019 Työaikapankki mahdolliseksi kaikille työpaikoille 1.1.2020 alkaen – näin se toimii

Vuoden vaihteessa voimaan tuleva työaikalaki mahdollistaa työaikapankin myös niille työpaikoille, joilla ei ole työehtosopimusta noudatettavanaan tai työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä työaikapankista. Vaikka työehtosopimuksessa olisi määräyksiä työaikapankista, voidaan työpaikalla jatkossa sopia siitä, jatketaanko työehtosopimuksen mukaisella pankilla vai vaihdetaanko työaikalain mukaiseen pankkiin.

11.10.2019 HHJ Puheenjohtaja 2-3.12

3.10.2019 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen

Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan