Ajankohtaista

16.5.2018 Kevätkokous ja elinkeinofoorumi 16.5.2018

Kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous ja elinkeinofoorumi järjestetään 16.5.2018 klo 13.00 alkaen. Varaathan päivän jo nyt kalenteristasi. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.

19.4.2018 Hyödyt irti vapaakauppasopimuksista

Vapaakauppasopimukset ovat yksittäisten valtioiden tai niiden ryhmittymien välisiä sopimuksia, joissa sovitaan erilaisista kaupankäyntiä edistävistä toimista ja esteiden purkamisesta. Tällaisia ovat mm. tullien ja vientirajoitusten poistaminen tai niiden merkittävä laskeminen, palvelukaupan ja tullimenettelyjen helpottaminen, markkinoillepääsyä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen tai poistaminen, investointien

19.4.2018 Epäselvä lasku tuli- pitääkö ihan oikeasti maksaa

Yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä vastaanotetaan edelleen paljon epämääräisiä kirjeitä ja laskuja, jotka ovat aiheettomia tai tarkemmin tarkasteltaessa saattavat osoittautua tarjouksiksi. Epäselvä sopimus tai lasku Suuri osa laskuista ja tarjouksista on toki aiheellisia. Mukaan mahtuu kuitenkin yhteydenottoja, joiden lähettäjien tarkoitusperät eivät

19.4.2018 Ilmoita yrityksesi Työturvallisuushaasteseen 2018 

Ilmoittaudu nyt Työturvallisuushaasteesen 2018. Turvallisuusarvioinnin voit tehdä jo nyt. Se suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen työpaikan ryhmä, jotta kaikki pystyvät tekemään arvioinnin. Voit itse hakea parisi tai saat sen kauppakamarin kautta. Muista kuitenkin ilmoittaa kauppakamariin parisi.

19.4.2018 Työturvallisuuspäivä pidettiin 10.4 Karjaalla

Länsi-Uudenmaan kauppakamari toimi isäntänä työturvallisuuspäivällä 10.4. Päivän teemana oli työhyvinvointi ja työturvallisuushasteen 2017 palkintojen jako. Seuraavat yritykset  saivat palkinnon luokassa vähiten tapaturmia ja vähiten tapaturmien aiheuttamia poissaoloja; Nordkalk Oy, SSAB Europe Oy Lappohjan tehdas, Osuupankki Raasepori, Lohja Kumi ja Matto Oy,

4.4.2018 Työturvallisuushaaste- ohje 2018

Tapaturmatilastot Tapaturmatilastot vuodelta 2018 on toimitettava osoitteeseen: office@lansiuusimaa.chamber.fi Toimitamme excel laskentapohjan, johon tarvitaan – tapaturmien lukumäärä – tapaturmista johtuneet poissaolopäivät – työtunnit – mahdollisuuksien mukaan myös aikaisempien vuosien tiedot. Turvallisuusarviointi Turvallisuusarvioinnit suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen

4.4.2018 Työturvallisuuspäivä

Työturvallisuuspäivä 10.4.2018 Ohjelma 9:00 Avaussanat Kaupunginjohtaja Mika Sivula 9:10 FirstBeat, hyvinvointimittaus 10:30 Hyvinvointi työpaikoilla,TTL, Sara Lindström 11:15 Työturvallisuutoiminnan kehittäminen ja Kultaiset turvallisuusperiaatteet Sappi Kirkniemen tehdas, Jari Haijanen 11:45 DuPontin turvallisuusjohtaminen ja DuPont Sustainable Solutions -yksikön tarjoamat palvelut. Case Stora Enso

16.3.2018 Maahantuonnin arvonlisäverotus

  Maahantuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuomista EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Suomessa tavaroiden maahantuonti tapahtuu silloin, kun tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolisista maista Suomeen. Ahvenanmaa katsotaan tavarakaupan osalta EU:n ulkopuoliseksi alueeksi eli tavaroiden hankkiminen Ahvenanmaalta Suomeen käsitellään arvonlisäverotuksessa myös maahantuontina. Maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnolle

16.3.2018 Omavastuu loman aikana sairastumisessa

Kesälomien lähestyessä on hyvä palauttaa mieliin työntekijöiden omavastuu vuosilomalla sairastumisessa. Omavastuu koskee tilanteita, jolloin työntekijä sairastuu lomansa jo alettua. Vuonna 2016 voimaan tulleen vuosilomalain muutoksen mukaan työntekijällä voi olla enintään kuusi omavastuupäivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosiloman aikana. Täysi kuuden päivän

14.3.2018 Lakimuutoksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Hallitus on antanut esityksen, jonka tavoitteena on parantaa vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2018. Vaihtelevaa työaikaa koskeva ehto Vaihtelevalla työajalla tarkoitettaisiin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työtunnit vaihtelevat tietyissä rajoissa sen perusteella, paljonko työnantaja tarjoaa työtä. Lisäksi