Ajankohtaista

13.11.2018 Sääntömääräinen syyskokous

Kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään 13.11. Tarkempi aika ja agenda lähetetään myöhemmin.

7.11.2018 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen 7.11-12.12

3.9.2018 Työllisyys ja talous

Uudenmaan TE-toimiston mukaan oli kesäkuussa Länsi-Uudellamaalla 3870 työtöntä ihmistä, työttömyysprosenttien vaihdellessa Inkoon 7,2 ja Hangon 9,8 prosentin välissä. Siinä on potentiaalia alueemme työpaikkojen työvoimaksi, mutta kuitenkin alueemme yritykset nimesivät työvoimapulan selvästi merkittävimmäksi kasvunsa esteeksi elokuun alussa julkaistun EK suhdannebarometrin mukaan.

3.9.2018 Yritysluottotiedot- ja henkilökohtaiset tiedot voidaan yhdistää

Luottotietoyhtiöt keräävät tietoa suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden maksukyvystä. Luottotietolain mukaan yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotietorekisteriin tallettaa esimerkiksi: konkurssi- ja yrityssaneerausasiat tuomiolla vahvistetut maksujen laiminlyönnit verojen ja lakisääteisten vakuutusten laiminlyönnit riidattomasta saatavasta lähetetyt maksukehotukset 10 päivän kuluttua

3.9.2018 Vuosilomalakiin ehdotetut muutokset

Kesäkuun lopussa 2016 asetettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alainen kolmikantainen työryhmä valmistelemaan ensin uutta työaikalakia ja sen jälkeen vuosilomalain kokonaisuudistusta. Esitys uudeksi vuosilomalaiksi tuli valmistella kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Huhtikuun alussa 2018 työryhmän toimeksiantoa kuitenkin muutettiin niin, lakiin tuli valmistella vain

16.7.2018 Niinistön varoitettava Trumpia kauppasodan haitoista

5.7.2018 Liikennepalvelulain I vaihe mullistaa markkinoita ja toimintatapoja – muutokset eivät koske vain taksialaa

2.7.2018 | KAISA SAARIO Liikennemarkkinoita voimakkaasti uudistavasta lakipaketista ensimmäinen vaihe on astunut nyt kokonaan voimaan. Taksialan muutokset ovat dominoineet keskustelua. Muutettu laki tuo kuitenkin monia muutoksia myös joukkoliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. (Kuva: Pixabay) Liikennepalvelulaki on kuljetusalan toiminta- ja säätely-ympäristöä voimakkaasti uudistava. Lakipaketin ensimmäinen

5.7.2018 Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varojenjaossa eli osingonjaossa ja pääoman palautuksessa. Lisäksi osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa päätettäessä yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. OYL 3 luvun 1

5.7.2018 Pääomavastike

Pääomavastikkeita ovat korjaus- ja rahoitusvastikkeet. Näitä vastiketuloja käytetään lainojen pääoman takaisinmaksuun tai lyhentämiseen sekä korko- ja muihin rahoitusmenoihin. Yhtiössä voidaan periä samanaikaisesti useita eri pääomavastikkeita lainojen hoitoa varten. Kullakin katetaan vain kyseiseen vastikkeeseen kohdistuvia tapahtumia. Yhtiö voi aika ajoin tarjota

5.7.2018 Kauppakamarin kesäterveiset

Turvallisuus työpaikoilla on ensimmäinen edellytys työhyvinvointiin ja tärkeä yrityksen menestyksen perusta. On aika ilmoittautua mukaan tämän vuoden työturvallisuushaasteeseen, tietoa löytyy kotisivultamme. Monesti pieni lisähuomio parantaa merkittävästi turvallisuuskäyttäytymistä. Kalenteriani katsoessa huomaa, että eipä ole tainnut ollut yhtään viikkoa tänä vuonna ilman