Ajankohtaista

15.11.2017 Syyskokous ja elinkeinoelämän foorumi 21.11.2017

Länsi-Uudenmaan kauppakamarin syyskokous ja elinkeinoelämän foorumi järjestetään 21.11.2017 Luksian tiloissa, Toivonkatu 4, Lohja.

15.11.2017 EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astui voimaan

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen on alkanut. Suomalaisyritykset pääsevät hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa.

15.11.2017 Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin?

Julkisten hankintojen vuotuinen arvo EU:ssa on noin 2000 miljardia euroa, ja niiden osuus EU:n BKT:stä on 14%. EU-maihin rekisteröityneillä yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää EU:n ja ETA:n sisämarkkinoita tekemällä tarjouksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin kotimaansa lisäksi myös muissa jäsenvaltioissa. Rajat ylittävien hankintojen

15.11.2017 10 kysymystä tietosuoja asetuksesta

Mikä tietosuoja-asetus on? Tietosuoja-asetus (GDPR) on suoraan kaikissa EU-maissa noudatettava asetus, jossa määrätään mm. henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja käytöstä. Asetus on suoraan velvoittavaa eli sitä ei tarvitse saattaa voimaan kansallisella lainsäädännöllä.

15.11.2017 How can my company access Swiss Market?

Switzerland ranks as the most competitive nation in the world, followed by the United States and Singapore. Reliable and reasonable politics, a wide-spread awareness that average is not sufficient, a trustful relationship between employees and employers, first-class infrastructure and education

15.11.2017 Tilinpäätös ja veropäivä 27.11. Muista ilmoittautua!

8.11.2017 Kauppakamarin tietosuojavalmennus

Valmennus on avattu ja koostuu tietosuoja-aiheeseen liittyvistä koulutuksista, uutiskirjeistä, infotilaisuuksista, asiantuntija yhteistyökumppaneista, tietosuoja dokumentoinnin -työkalusta sekä webinaareista. Kauppakamarin tietosuojavalmennukseen osallistuu useita kauppakamareita ympäri Suomen. Mukana olevat alueelliset kauppakamarit tiedottavat omaa jäsenistöään valmennuksesta. Tämän avulla kauppakamari pyrkii lisäämään jäsenyrityksien tietoisuutta tulevasta

8.11.2017 Muutama vinkki työsuhteen riskien välttämiseksi

Vaikka työsuhteessakin periaatteessa vallitsee sopimusvapaus, rajoittavat työsopimuslaki, muu pakottava lainsäädäntö ja työehtosopimukset merkittävästi osapuolten määräämisoikeutta. Työnantajalla on kuitenkin joitakin mahdollisuuksia tavanomaisten sopimusehtojen lisäksi sopia erilaisten riskien hallinnasta ja jakamisesta työntekijän kanssa joko työsopimuksessa tai työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella antamissa ohjeissa. Salassapito-

8.11.2017 Verotusmenettelyt muuttuvat yhteisöillä

Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus etenee ja sen johdosta on tulossa taas uusia muutoksia verotusmenettelyihin. Muutoksilla on vaikutusta sekä yritysten että yksityisten henkilöiden verotusmenettelyihin. Sähköinen ilmoittaminen Sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa. Vain poikkeussyistä veroilmoituksen voisi antaa paperimuodossa. Verohallinnon ylläpitämä yhteisöjen

6.11.2017 Yritykset tilittävät veroja lähes 44 miljardia vuodessa – Yhteisövero vain kymmenesosa

Yhteisövero muodostaa ainoastaan kymmenesosan yritysten tilittämistä veroista, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta veroselvityksestä. Selvitys kattaa yli 270 000 yrityksen valtiolle ja kunnille tilittämät merkittävimmät verot, kuten arvonlisäveron, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, yhteisöveron sekä ympäristöverot.