Ajankohtaista

3.10.2019 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen

Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan

27.6.2019 Aurinkoista ja miellyttävää kesää!

  Hanko-Hyvinkää rata sähköistetään, vihdoinkin! Monet ovat sen puolesta puhuneet ja toimineet vuosikymmenien aikana, joten monilla on myös syytä tyytyväisyyteen. Useissa yhteyksissä olemme argumentoineet ja perustelleet sähköistyksen tarvetta. Elinkeinoelämä, teollisuus ja kauppa hyötyvät positiivisesta ilmastovaikutuksesta, imagovaikutuksesta ja alentuvista kustannuksista. Parempaa

19.6.2019 AHK-verkosto on portti suomalaisyritysten kansainvälistymiselle

Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto (AHK, saks. ”Auslandshandelskammern”) ulottuu 142 toimistoon 92 maassa. Se on maailman tehokkaimpia vientiverkostoja ja se on ollut suomalaisyritysten hyödynnettävissä vuodesta 2017 lähtien. Verkostoon kuuluva Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on toiminut Helsingistä käsin jo yli 40 vuotta. Sen tehtävänä on

19.6.2019 Vähimmäisosakepääoman vaatimus poistuu 1.7.2019

Yksityistä osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä ja osuuskunnan vararahastointia koskeva 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019. Perustelut muutokselle Muutoksen tarkoituksena oli helpottaa ammatinharjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Tavoitteena oli yksityisten osakeyhtiöiden hyödyntämisen helpottaminen pienimuotoisessa ja aloittavassa liiketoiminnassa sekä rekisterikäytäntöjen

19.6.2019 Muistettavaa määräaikaisista työsopimuksista

Onko kolmas peräkkäinen määräaikainen työsopimus jo liikaa? Voidaanko määräaikainen työsuhde päättää ennen määräajan loppumista? Pitääkö määräaikaisille työntekijöille antaa samat edut kuin kokoaikaisillekin? Määräaikaiset työsuhteet herättävät monenlaisia kysymyksiä työpaikoilla, ja tähän artikkeliin on koottu keskeisiä usein mieltä askarruttavia asioita. Määräaikaisuuden peruste

28.5.2019 Lausunto Uusimaa kaava 2050

22.5.2019 Työpaikat ja Eurooppa

Tarjolla on satoja työpaikkoja Suomessa, tekijöitä ei löydy eikä ole tulossakaan. Teknologiateollisuuden työvoimapula vallitsee koko maassa. Koulutus ei houkuttele. Palkat ovat hyviä, työ vaihtelevaa, työkalut ovat usein high tech tasoa, jopa robotteja, työhyvinvointi ja turvallisuus kunnossa. Kyseessä ei siis ole

22.5.2019 World Expo 2020 in Dubai – join the Finland’s pavilion Snow Cape

Finland, together with over 100 Finnish companies, will participate in the World Expo 2020 with pavilion Snow Cape. Over 25 million visitors are expected, and circa 190 countries are participating the Expo from 20 October 2020 to 10 April 2021.

22.5.2019 Malttia koeaikapurkuihin!

Työsopimuslain mukaan kumpi tahansa sopimuspuoli voi purkaa työsopimuksen koeajan kuluessa. Koeaikapurun kohdalla normaalit työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet eivät sovellu. Koeaikapurkua ei voida kuitenkaan toimittaa aivan millä tahansa perusteella. Työsopimusta ei saa nimittäin purkaa syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

22.5.2019 Uusi tavaramerkkilaki ja toiminimilain uudistus

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5. 2019. Tavoitteena on ollut selkeä ja moderni laki, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin. Lailla saatettiin kansallisesti voimaan uudistettu EU:n tavaramerkkidirektiivi ja Singaporen sopimuksen sisältö. Perusasiat säilyvät uudessa laissa. Tavaramerkillä voidaan erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut