Ajankohtaista

3.10.2019 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen

Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan

12.4.2019 Yksityishenkilön veroilmoitus ja verotus verovuodelta 2018

Luonnollisen henkilön verotustietojen ilmoittaminen muuttuu. Esitäytettyä veroilmoitusta ei enää lähetetä korjattuna vaan käytetään erillisiä lomakkeita tai ilmoitus tehdään sähköisesti. Verotus tulee päättymään verovelvolliskohtaisesti eri aikaan mahdollisimman nopeasti verotuksen toimittamisen jälkeen. Esitäytetty veroilmoitus Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuun aikana. Esitäytetty veroilmoitus

12.4.2019 Vuosilomalain muutos 1.4.2019 – vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset ja ne tulevat voimaan 1.4.2019. Niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen, mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin siltä osin, kuin työntekijän täydeltä

12.4.2019 Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa. Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee

11.4.2019 Mitä palveluja julkinen notaari tarjoaa Suomessa ?

Useissa maissa käytetään julkisia notaareita varmentamaan asiakirjojen aitoutta tai niiden sisältöä. Myös Suomessa on maistraateissa saatavilla julkisten notaareiden palveluita. Yritysten aloittaessa vientiä uusiin kohdemaihin, on tarve erilaisille todistuksille ja asiakirjojen varmentamisille lisääntynyt. Julkisilla notaareilla on Suomessa laaja tehtävänkuva, mutta tässä

11.4.2019 Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa. Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee

26.3.2019 Tarkista oma verokiilasi

20.3.2019 Länsi-Uusimaa pidettävä vielä suurempaa ääntä itsestään

18.3.2019 Mistä ja miten saada työvoimaa?

Turvallisuushaasteemme jatkuu, ilmoittautukaa mukaan. Tulemme uudistamaan konseptia ja mielellämme otamme vastaan kehitysideoita! Varsinaiset kilpailusäännöt ovat edelleen samat kuin aikaisemmin. Turvallisuus työpaikoilla on ensimmäinen edellytys työhyvinvointiin ja tärkeä yrityksen menestyksen perusta. Turvallisuuspäivää uudistamme osallistujien aktivoimiseksi. Monesti pieni lisähuomio parantaa merkittävästi turvallisuuskäyttäytymistä.

18.3.2019 Tulevaisuus ilman sotea

Sote ei toteutunut, joten kaupunkien ja kuntien on etsittävä muita ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi. Aikaa ei ole odotteluun. Vaikutuksia tulemme näkemään itse kukin omassa elämässämme ja lähipiirissämme. Sote olisi leventänyt hartioita, mutta silti muutoksia olisi tehty. Nyt asiat ovat omissa käsissä.