Ajankohtaista

3.10.2019 HHJ-hyväksytty hallituksen jäsen

Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pk-yritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan

16.9.2019 Brexit tulee – valmistaudu!

EU:n ja UK:n välisen brexit-erosopimuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Jos erosopimusta ei saada aikaan, kaikkien yritysten, myös pienten ja keskisuurten yritysten, on syytä valmistautua brexitiin. Yritysten kannattaa viipymättä arvioida, mitä seurauksia tästä voi aiheutua sen liiketoiminnalle. Jos sopimusta ei synny,

26.8.2019 Kesän jälkeen

Maailman muutokset lyövät leimansa työelämään. Uuden hallituksen ja EU:n puheenjohtajuuden myötä Suomessa on vilkasta ja Suomen kansainvälinen merkitys on tavallista korkeammalla tasolla. Seuraamme tietysti kaikki tarkkaavaisesti mitä uutta on tulossa ja valmistelussa. Syksystä tulee mielenkiintoinen ja kiireinen. Työpaikkoja on tarjolla

19.8.2019 TVL-tulolähde poistuu tietyiltä yhteisöiltä

Tulolähdejakoon tulee muutoksia osakeyhtiöille, osuuskunnille, säästöpankeille, keskinäisille vakuutusyhtiölle sekä muille kuin yleishyödyllisille aatteellisille yhteisöille vuoden 2020 verotuksesta lähtien. TVL-tulolähde poistuu näiltä yhteisöiltä kokonaan. MVL-tulolähde jää voimaan. Muilla yritys- tai yhteisömuodoilla tulolähdejako säilyy entisellään. Siten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä sekä yleishyödyllisillä yhteisöillä

19.8.2019 Työsuhteen päättäminen työntekijän alisuoriutumisen perusteella

Työvelvoitteen laiminlyönnit näyttäytyvät yleensä työsopimuksessa sovittujen tehtävien suorittamatta jättämisenä, puutteellisena ammattitaitona ja aikaansaamattomuutena. Yksittäisiä virheitä sattuu kaikille työntekijöille. Tämä on inhimillistä eikä tavallisesti vaikuta irtisanomisen harkintaan, ellei virhe ole ollut olennainen ja sen vaikutukset työnantajalle tuntuvia. Siihen, mitä seurauksia huolimattomuudesta

16.8.2019 Afrikka – tulevaisuuden manner

Afrikan väestö kasvaa nopeasti. Talouskasvu on epätasaista. Maiden menestys vaatii talouden monipuolistamista ja modernisointia. Suomalainen osaaminen tarjoaa liiketoimin­tamah­dollisuuksia Afrikassa. Suomen Afrikan suurlähettiläät ovat tavattavissa Hel­singissä 14.8.2019, jolloin yrityksillä on mahdollisuus kuulla viimeiset uutiset Afrikasta ja verkostoitua muiden yritysten ja eri

16.8.2019 Mitä työnjohto-oikeuden perusteella voi määrätä?

Voiko työnantaja määrätä työntekijän vaihtamaan työskentelypaikkaa toiseen toimipisteeseen? Joskus jopa viereiseen huoneeseen vaihtaminen aiheuttaa erimielisyyttä työpaikalla. Paras vaihtoehto jatkoa ajatellen on tietenkin vapaaehtoinen siirtyminen, vaikka sitten pitkin hampain. Muutoksen taustan ja perustelujen kertominen yleensä auttaa löytämään sovinnollisen ratkaisun, ja tietenkin

16.8.2019 Yksityisten sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina (AVL 37 §). Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimintakyky

27.6.2019 Aurinkoista ja miellyttävää kesää!

  Hanko-Hyvinkää rata sähköistetään, vihdoinkin! Monet ovat sen puolesta puhuneet ja toimineet vuosikymmenien aikana, joten monilla on myös syytä tyytyväisyyteen. Useissa yhteyksissä olemme argumentoineet ja perustelleet sähköistyksen tarvetta. Elinkeinoelämä, teollisuus ja kauppa hyötyvät positiivisesta ilmastovaikutuksesta, imagovaikutuksesta ja alentuvista kustannuksista. Parempaa

19.6.2019 AHK-verkosto on portti suomalaisyritysten kansainvälistymiselle

Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto (AHK, saks. ”Auslandshandelskammern”) ulottuu 142 toimistoon 92 maassa. Se on maailman tehokkaimpia vientiverkostoja ja se on ollut suomalaisyritysten hyödynnettävissä vuodesta 2017 lähtien. Verkostoon kuuluva Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on toiminut Helsingistä käsin jo yli 40 vuotta. Sen tehtävänä on