Ajankohtaista

16.7.2018 Niinistön varoitettava Trumpia kauppasodan haitoista

5.7.2018 Liikennepalvelulain I vaihe mullistaa markkinoita ja toimintatapoja – muutokset eivät koske vain taksialaa

2.7.2018 | KAISA SAARIO Liikennemarkkinoita voimakkaasti uudistavasta lakipaketista ensimmäinen vaihe on astunut nyt kokonaan voimaan. Taksialan muutokset ovat dominoineet keskustelua. Muutettu laki tuo kuitenkin monia muutoksia myös joukkoliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. (Kuva: Pixabay) Liikennepalvelulaki on kuljetusalan toiminta- ja säätely-ympäristöä voimakkaasti uudistava. Lakipaketin ensimmäinen

5.7.2018 Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varojenjaossa eli osingonjaossa ja pääoman palautuksessa. Lisäksi osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa päätettäessä yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. OYL 3 luvun 1

5.7.2018 Pääomavastike

Pääomavastikkeita ovat korjaus- ja rahoitusvastikkeet. Näitä vastiketuloja käytetään lainojen pääoman takaisinmaksuun tai lyhentämiseen sekä korko- ja muihin rahoitusmenoihin. Yhtiössä voidaan periä samanaikaisesti useita eri pääomavastikkeita lainojen hoitoa varten. Kullakin katetaan vain kyseiseen vastikkeeseen kohdistuvia tapahtumia. Yhtiö voi aika ajoin tarjota

5.7.2018 Kauppakamarin kesäterveiset

Turvallisuus työpaikoilla on ensimmäinen edellytys työhyvinvointiin ja tärkeä yrityksen menestyksen perusta. On aika ilmoittautua mukaan tämän vuoden työturvallisuushaasteeseen, tietoa löytyy kotisivultamme. Monesti pieni lisähuomio parantaa merkittävästi turvallisuuskäyttäytymistä. Kalenteriani katsoessa huomaa, että eipä ole tainnut ollut yhtään viikkoa tänä vuonna ilman

15.6.2018 Yritysjohtajat: Ulkomaisten työntekijöiden saatavuusharkinnasta luovuttava

Suomalaisten yritysjohtajien mukaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työnhakijoiden saatavuusharkinnasta tulisi luopua. Kauppakamarien Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneista yritysjohtajista enemmistö kannattaa saatavuusharkinnan poistamista. Kyselyssä tiedusteltiin myös yritysjohtajien arviota Suomen hallituksen ja opposition toiminnasta. Suomen hallitus saa yritysjohtajilta arvosanan 7,3 ja oppositio 5,3 asteikolla

15.6.2018 Osaavan henkilöstön saatavuus vaatii muutoksia koulutusjärjestelmään

  Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja elinikäinen oppiminen mahdollistetaan. Ammatti- ja tutkintonimikkeiden sijaan huomio on kiinnitettävä osaamiseen, jota on voitava päivittää muuttuvien tarpeiden mukaan läpi

14.6.2018 Muista ainakin nämä rekrytoinnissa

Ennen kuin työnantaja ryhtyy uuden työntekijän palkkaamiseen, on hyvä muistaa muutama rekrytointiin liittyvä asia. Työpaikkailmoituksesta Työnantajalla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja pyrkiä siihen, että avoimiin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Työpaikkailmoitus ei saa olla syrjivä eikä tasa-arvolain

14.6.2018 Verotuksen päättymisaikoihin muutoksia

Toukokuun alusta on tullut voimaan säännökset jonka mukaan verovuoden 2018 verotuksesta lähtien verotus päättyy tuloverotuksessa verovelvolliskohtaisesti. Tarkoituksena on, että verotus päättyisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiselle määrätty aikaraja on päättynyt ja verovellisen verotus on toimitettu. Verotuksen päättymiselle on

4.6.2018 Henkilöstö työpaikkojen peruspilarina

Kirjoittajavieras 31.5.2018 Työttömyys on laskenut vuodessa prosenttiyksikön verran Länsi-Uudellamaalla. Erinomainen uutinen viime viikolta. Yritykset kärsivät jo nyt työvoimapulasta. Mistä saada osaavia henkilöitä, jotka ovat motivoituneita ja innostuvat yrityksen tai yleisemmin työpaikan tavoitteista? Samaan aikaan ovat robotit ja automaatio valloittaneet yhä