Aurinkoista ja miellyttävää kesää!

 

Hanko-Hyvinkää rata sähköistetään, vihdoinkin! Monet ovat sen puolesta puhuneet ja toimineet vuosikymmenien aikana, joten monilla on myös syytä tyytyväisyyteen. Useissa yhteyksissä olemme argumentoineet ja perustelleet sähköistyksen tarvetta. Elinkeinoelämä, teollisuus ja kauppa hyötyvät positiivisesta ilmastovaikutuksesta, imagovaikutuksesta ja alentuvista kustannuksista. Parempaa ja hyödyllisempää hanketta on vaikea keksiä, se on ollut jo pitkään meidän ja Riihimäki-Hyvinkään kauppakamarin ykköshanke.

Olemme osallistuneet alkuvuoden aikana Uudenmaan liiton kokouksiin peräti kuuden eri aihealueen tiimoilta. Niissä on keskusteltu Soten ja maakuntauudistuksen toteuttamisesta sekä Uusimaa 2050 kaavoituksesta. Varsinkin kaupan pikkutarkoista kaavoituspäätöksistä on taitettu peistä. Samoin kaavaan on tullut erilaisia uusia suojelumerkintöjä, joiden tulkinnoista tulee taatusti erimielisyyksiä. Viimeisimmät kokousagendat liittyvät uuden hallituksen tavoitteisiin 75 % työllisyysasteesta ja liikennestrategiasta. Toivottavasti niistä tulee tuloksia, molemmat ovat erittäin kehityssuuntautuneita hankkeita.

Koulutuksesta, osaamisesta ja työvoiman kohtaanto-ongelmasta on käyty erittäin laajaa keskustelua. Ymmärrys on lisääntynyt sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla. Positiivista toimintaa asian hoitamiseksi on havaittavissa joka puolella, mutta selkeää yhtä ratkaisua ei taida olla olemassa. On pienempiä ja suurempia kehitysideoita ja kokeiluja. Syksyllä näemme miten pitkälle ne vievät. Katsokaa tässä kirjeessä olevia Novian uusia kursseja. Ne pitäisi saada täyteen! Olkaa ystävällisiä ja aktiivisia ja markkinoikaa niitä sekä organisaatioissanne että yleisestikin.

Liikenne, logistiikka ja infrarakenteet ovat edelleen vaikuttamisemme kärkikohteita. Valtatien 25 perusparannuskohteet, kt 51 älyliikenteen kehittäminen ja kt 52 turvallisuuden lisääminen ovat hyviä esimerkkejä tavoiteltavista hankkeista. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta on syytä lisätä, varsinkin alueemme teillä kulkevan erittäin vilkkaan raskaan liikenteen vuoksi.

Henkilöliikenne ansaitsee oman lukunsa. Alueemme yhdyskuntien kehityksen edellytyksenä on erinomaisten kulkuyhteyksien olemassaolo, tämä pätee kaikkialla. Nykymaailmassa se tarkoittaa aika yksiselitteisesti raideliikenteen kehittämistä. Lohjalle on saatava raideyhteys. Siitä ovat kaikki varmasti yksimielisiä. Lohjan lisäksi Vihti, Nummela, Karkkila, Veikkola ja Hista tulevaisuudessa ovat riittävä perustelu. Tätä luulisi Helsinginkin puoltavan, koska se vapauttaisi Töölön ja Pasilan liikenneväyliä niiden toivottomasta tukkoisuudesta. Ympäristövaikutuksista ei varmaan tarvitse edes mainita, ihmisten hyvinvoinnista puhumattakaan!

Entäpä rantarata sitten. Sitä on kehitettävä palvelemaan radan varren yhdyskuntia Hangosta Helsinkiin ja Turkuun. Jollakin tapaa pitää sitten vielä saada turkulaiset tunnissa Helsinkiin! Näettekö tässä alueemme sisälle muodostuvia ristiriitoja? Minä näen kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Helsingin ja Turun välillä oleva kehitysvyöhyke kulkee alueemme läpi, joten sijaintimme on maantieteellisesti erinomainen.

Vienti- ja tuontilogistiikka siirtyy tulevaisuudessa pois Helsingistä, miksi niiden rekkojen pitäisi olla siellä tukkimassa katuja ja muita ruuhkaisia liikenneväyliä. Meillä on tilaa ja nopeat yhteydet, kunhan täällä vähän touhutaan väylien parantamiseksi. Tavarat ovat nopeammin Helsingissä Hangon kuin Vuosaaren kautta. Elinkeinoelämän tavaravirtojen volyymit vievät pääsääntöisesti muualle Suomeen.

Muuten olen sitä mieltä, että alueemme kaavoitusta ja sääntelyä voidaan tehostaa.

Kesälukemiseksi suosittelen tällä kertaa tutustumaan netissä TED ja Reddit sivustojen tarjontaan.

Eero Hettula