Ajankohtaista

1.6.2018 Uudella sääntelyllä poistetaan perusteettomia maarajoituksia sisämarkkinoilta

EU:ssa on hyväksytty uusi asetus, jolla pyritään torjumaan perusteettomia maarajoituksia EU:n digitaalisilla sisämarkkinoilla. Asetusta on sovellettava myös Suomessa 3.12.2018 alkaen. Asetus kieltää rajoitukset, jotka estävät asiakkaiden pääsyn nettimyyntisivustoille tai sen eri maaversioihin asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan liittyvistä syistä.

1.6.2018 Toisen tavaramerkin käyttämisestä markkinoinnissa

Lähtökohtaisesti toisen tavaramerkin käyttö on kiellettyä Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen valmistamat tavarat ja tuottamat palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki toimii siis erottautumisvälineenä markkinoilla. Tavaramerkki antaa haltijalleen oikeuden kieltää muita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai

1.6.2018 Vuosiloman ansainta ja antaminen

Lomakausi on meneillään, joten työnantajien on paikallaan palauttaa mieliin vuosilomalain viidennen luvun säännökset koskien loman antamista ja sen siirtämistä työkyvyttömyyden vuoksi. Vuosiloman ansainta ja antaminen Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.-31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä

23.4.2018 Explore the Balkans Business Opportunities

The Balkan region has made great progress, moving from war to peace, from disintegration to cooperative development and implementing democratic and economic reforms on the path towards EU integration. Good geographical location and European business culture are the basic advantages

19.4.2018 Hyödyt irti vapaakauppasopimuksista

Vapaakauppasopimukset ovat yksittäisten valtioiden tai niiden ryhmittymien välisiä sopimuksia, joissa sovitaan erilaisista kaupankäyntiä edistävistä toimista ja esteiden purkamisesta. Tällaisia ovat mm. tullien ja vientirajoitusten poistaminen tai niiden merkittävä laskeminen, palvelukaupan ja tullimenettelyjen helpottaminen, markkinoillepääsyä koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen tai poistaminen, investointien

19.4.2018 Epäselvä lasku tuli- pitääkö ihan oikeasti maksaa

Yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä vastaanotetaan edelleen paljon epämääräisiä kirjeitä ja laskuja, jotka ovat aiheettomia tai tarkemmin tarkasteltaessa saattavat osoittautua tarjouksiksi. Epäselvä sopimus tai lasku Suuri osa laskuista ja tarjouksista on toki aiheellisia. Mukaan mahtuu kuitenkin yhteydenottoja, joiden lähettäjien tarkoitusperät eivät

19.4.2018 Ilmoita yrityksesi Työturvallisuushaasteseen 2018 

Ilmoittaudu nyt Työturvallisuushaasteesen 2018. Turvallisuusarvioinnin voit tehdä jo nyt. Se suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen työpaikan ryhmä, jotta kaikki pystyvät tekemään arvioinnin. Voit itse hakea parisi tai saat sen kauppakamarin kautta. Muista kuitenkin ilmoittaa kauppakamariin parisi.

19.4.2018 Työturvallisuuspäivä pidettiin 10.4 Karjaalla

Länsi-Uudenmaan kauppakamari toimi isäntänä työturvallisuuspäivällä 10.4. Päivän teemana oli työhyvinvointi ja työturvallisuushasteen 2017 palkintojen jako. Seuraavat yritykset  saivat palkinnon luokassa vähiten tapaturmia ja vähiten tapaturmien aiheuttamia poissaoloja; Nordkalk Oy, SSAB Europe Oy Lappohjan tehdas, Osuupankki Raasepori, Lohja Kumi ja Matto Oy,

4.4.2018 Työturvallisuushaaste- ohje 2018

Tapaturmatilastot Tapaturmatilastot vuodelta 2018 on toimitettava osoitteeseen: office@lansiuusimaa.chamber.fi Toimitamme excel laskentapohjan, johon tarvitaan – tapaturmien lukumäärä – tapaturmista johtuneet poissaolopäivät – työtunnit – mahdollisuuksien mukaan myös aikaisempien vuosien tiedot. Turvallisuusarviointi Turvallisuusarvioinnit suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen

16.3.2018 Maahantuonnin arvonlisäverotus

  Maahantuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuomista EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Suomessa tavaroiden maahantuonti tapahtuu silloin, kun tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolisista maista Suomeen. Ahvenanmaa katsotaan tavarakaupan osalta EU:n ulkopuoliseksi alueeksi eli tavaroiden hankkiminen Ahvenanmaalta Suomeen käsitellään arvonlisäverotuksessa myös maahantuontina. Maahantuonnin arvonlisäverotus Verohallinnolle