Ajankohtaista

23.1.2018 Yritysten tietoriskit – miltä näyttää todellisuus yrityksissä?

18.1.2018 | KAISA SAARIO Julkisuudessa esiintyneet tiedot tietomurroista ovat tuoneet esiin yrityksiin kohdistuvaa rikollisuutta, joka liian usein jää piilorikollisuudeksi. Yritysrikollisuuden kokonaiskuvaa vaikeuttaa edelleen tilasto-ongelmat, sillä yrityksiin kohdistuvia rikoksia ei juuri erikseen tilastoida.

18.1.2018 Talouskatsaus – Johnny Åkerholm

8.1.2018 Aktiivisuus työelämässä

Kirjoittajavieras Eero Hettula, Länsi-Uusimaa lehti 5.1. 2018 AKTIIVISUUS TYÖELÄMÄSSÄ Maailmantalous on vahvimmillaan sitten 2011 ja Euroalueen luottamus talouteen on korkealla. Suomen kasvu on toistaiseksi ollut yksityisen kulutuksen ja julkisen kysynnän vetämää. Vientiteollisuuden eräät toimialat ovat myös vahvassa vedossa, mutta todelliseksi

20.12.2017 Alueiden kilpailukyky

Dynaaminen talous, hyvä koulutus, osaava työvoima, toimivat liikenneyhteydet ja asuntojen riittävä tarjonta. Siinä on alueen vetovoiman salaisuus. Teoriassa resepti on yksinkertainen, mutta käytännössä työ sen hyväksi ei lopu koskaan. Millainen on vetovoimainen talousalue? Mitkä seikat tekevät esimerkiksi suomalaisesta maakunnasta kilpailukykyisen

20.12.2017 Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysi –

Juuri laadittu liikenneselvitys paljastaa tieverkolla liikkuvat raaka-aine- ja tavaravirrat sekä keskeisten toimialojen eniten käyttämät väylät. Tieverkko mahdollistaa miljardien vientitulot. Siksi korjausvelka on saatava kuriin kuljetuksille kriittisillä väylillä, kauppakamarit vaativat. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetusketjut mahdollistavat miljardien vientitulot Suomen eri osista.

14.12.2017 Kilpailukielto- ja salassapitosopimukset

Työntekijällä on työsuhteen aikana kilpailevan toiminnan kielto. Kilpailukieltovelvoitetta on mahdollista jatkaa työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailukieltosopimuksella, jonka käyttöä on kuitenkin työsopimuslaissa rajoitettu. Työsuhteeseen liittyy myös salassapitovelvoite, jota voidaan niin ikään jatkaa työsuhteen jälkeen salassapitosopimuksella. Ajankohtaista Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti vastikään tilanneensa

14.12.2017 Julkisen hankinnan hinta-laatukriteereistä

Uusi hankintalaki lähtee siitä että tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on hankintayksikön näkökulmasta; hinnaltaan halvin kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras Hankintayksikkö voi vapaasti päättää mitä näistä käyttää. Hankintayksikkö voi siis ratkaista tarjouskilpailun pelkän hinnan perusteella tai

15.11.2017 EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA astui voimaan

EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen CETA:n (Comprehensive Economic and Trade Agreement) väliaikainen soveltaminen on alkanut. Suomalaisyritykset pääsevät hyödyntämään sopimusta Kanadan kaupassa.

15.11.2017 Mistä asiakirjanäyttöä ulkomaisiin hankintakilpailuihin?

Julkisten hankintojen vuotuinen arvo EU:ssa on noin 2000 miljardia euroa, ja niiden osuus EU:n BKT:stä on 14%. EU-maihin rekisteröityneillä yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää EU:n ja ETA:n sisämarkkinoita tekemällä tarjouksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin kotimaansa lisäksi myös muissa jäsenvaltioissa. Rajat ylittävien hankintojen

15.11.2017 10 kysymystä tietosuoja asetuksesta

Mikä tietosuoja-asetus on? Tietosuoja-asetus (GDPR) on suoraan kaikissa EU-maissa noudatettava asetus, jossa määrätään mm. henkilötietojen keräämisestä, tallentamisesta ja käytöstä. Asetus on suoraan velvoittavaa eli sitä ei tarvitse saattaa voimaan kansallisella lainsäädännöllä.