Ajankohtaista

11.4.2019 Tunnista tosiasialliset edunsaajat!

Tosiasialliset edunsaajat ja rahanpesulaki Yritysten ja yhteisöjen velvollisuutena on ollut 1.1.2019 lähtien pitää tosiasiallisista edunsaajistaan ajantasaista listaa. Lain mukaan listasta tulee ilmetä nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotimaa, kotikunta sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Tietyissä tilanteissa yhteisöille tulee

26.3.2019 Tarkista oma verokiilasi

20.3.2019 Länsi-Uusimaa pidettävä vielä suurempaa ääntä itsestään

18.3.2019 Mistä ja miten saada työvoimaa?

Turvallisuushaasteemme jatkuu, ilmoittautukaa mukaan. Tulemme uudistamaan konseptia ja mielellämme otamme vastaan kehitysideoita! Varsinaiset kilpailusäännöt ovat edelleen samat kuin aikaisemmin. Turvallisuus työpaikoilla on ensimmäinen edellytys työhyvinvointiin ja tärkeä yrityksen menestyksen perusta. Turvallisuuspäivää uudistamme osallistujien aktivoimiseksi. Monesti pieni lisähuomio parantaa merkittävästi turvallisuuskäyttäytymistä.

18.3.2019 Tulevaisuus ilman sotea

Sote ei toteutunut, joten kaupunkien ja kuntien on etsittävä muita ratkaisuja kustannusten hillitsemiseksi. Aikaa ei ole odotteluun. Vaikutuksia tulemme näkemään itse kukin omassa elämässämme ja lähipiirissämme. Sote olisi leventänyt hartioita, mutta silti muutoksia olisi tehty. Nyt asiat ovat omissa käsissä.

5.3.2019 Ansiomerkit

28.2.2019 Komissio kuulolla

Komission yrittää järkeistää EU-lainsäädäntöä. Yritysten, kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä halutaan kuulla sääntelyprosessin eri vaiheissa aina alkuperäisestä ideasta ja etenemissuunnitelmasta lähtien. Voimassa olevaan lainsäädäntöön voi myös ehdottaa parannuksia. Komission sivulta https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fi pääsee antamaan palautetta. Erityisen tärkeää olisi kuulla yritysten mielipiteitä näytön

28.2.2019 Usein kysyttyjä kysymyksiä luontoiseduista

  Luontoisedut, kuten puhelinetu, autoetu ja ravintoetu, ovat usein osa työntekijän palkkaa. Tähän artikkeliin on koottu muutamia luontoisetuja koskevia kysymyksiä ja vastauksia. Miten luontoisetujen kanssa toimitaan työntekijän poissaolon aikana? Koska luontoisetu on osa työntekijän palkkaa, se pidetään voimassa palkallisen poissaolon

28.2.2019 Kovan Brexitin vaikutukset tavara- ja palvelukaupan verotukseen

Kovan Brexitin vaikutukset tavara- ja palvelukaupan verotukseen Iso-Britanniasta tulee EU:n ulkopuolinen valtio 30.3.2019 alkaen. Ilman siirtymäaikaa tapahtuvalla erolla, eli kovalla Brexitillä, on vaikutuksia tavara- ja palvelukaupan verotukseen Suomen ja Iso-Britannian välillä. Tavarakauppa Suomen ja Iso-Britannian välillä Iso-Britannian EU-eron astuessa voimaan

30.1.2019 Suuri veroselvitys