Ajankohtaista

17.1.2019 Rekrytoinnin kohdistaminen tiettyyn sukupuoleen

Työnantajalla on lähtökohtaisesti liikkeenjohtovaltaansa perustuva oikeus valita palkkaamansa henkilö. Tasa-arvolain syrjinnän kiellot rajoittavat kuitenkin työnantajan liikkeenjohtovaltaa. Työnantajan tulee toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Lisäksi työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin

17.1.2019 Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa

  Teija Kerbs kirjanpidon asiantuntija Helsingin seudun kauppakamari   Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa Juokseva kirjanpito tilinpäätösvienteineen tehdään kirjanpitolain mukaisesti. Verolainsäädäntö taasen määrittää yrityksen verotettavan tulon. Luotettavasta kirjanpidosta johdetaan verotus Kirjanpidon ja verotuksen laskennassa on

2.1.2019 Elinkeinoelämän edusmies

27.11.2018 Liikesalaisuuslaki suojaa kriittisiä tietoja

Liikesalaisuuslaki suojaa kriittisiä tietoja Tiedon määrä yhteiskunnassa on kasvanut digitaalisuuden myötä. Tiedon merkitys liiketoiminnassa on myös kasvanut ja tieto on monelle yritykselle keskeisin kilpailuvaltti. Usein yrityksen hallussa oleva tieto on sellaista, jota kilpailijoilla ei ole ja jota on tarpeen suojata.

27.11.2018 Mitä yrittäjän tarvitsee ymmärtää taseestaan?

Tase on raportti, joka kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman yhtenä tiettynä päivänä. Yrityksen tilikauden ollessa kalenterivuosi, on taseessa ilmoitetut luvut 31.12. XXXX Kolme keskeisintä kohtaa taseessa Oma pääoma osakepääoma tai muun yhtiömuodon pääoma, edellisten tilikausien voittovarat ja tilikauden

27.11.2018 Mitä yrityksen tulee tietää tietosuojasta? Keskuskauppakamari ja Microsoft julkaisivat tietosuojaoppaan yrityksille

20.11.2018 Sääntömääräinen syyskokous

Kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään 20.11. Tarkempi aika ja agenda lähetetään myöhemmin.

12.11.2018 Rumakin voi saada tekijänoikeuden suojaa

Tekijänoikeuden suojaa saadakseen työn on ylitettävä niin sanottu teoskynnys. Kirjallisen tai taiteellisen työn tulee olla omaperäinen ja itsenäinen luovan ilmaisun tulos, eikä kopio tai jäljitelmä. Taiteellisuutta ”hyvää makua” tai ”korkeaa laatua” ei sen sijaan vaadita, eikä työn tekemiseen käytetty aika

25.10.2018 Työntekijän irtisanominen henkilökohtaisilla perusteilla

Hallituksen suunnitellessa muutoksia työntekijöiden irtisanomista koskeviin säännöksiin on hyvä muistuttaa mieleen työsuhteen päättämiseen liittyvät perusasiat. Henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Sellaisena voidaan pitää työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä tai

10.10.2018 Brexit

Brexitissä ei ole voittajia Suomen talouden ja työpaikkojen kannalta on tärkeää säilyttää mahdollisimman häiriötön yhteistyö Iso-Britannian kanssa erosopimuksen sisällöstä huolimatta. Yhteistyö ei voi kuitenkaan enää olla yhtä helppoa kuin aiemmin.https://kauppakamari.fi/2018/09/24/brexitissa-ei-ole-voittajia/ Tullin verkkosivuilla on tietoa brexitin vaikutuksista tulliselvitykseen https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-verkkosivuilla-on-tietoa-brexitin-vaikutuksista-tulliselvitykseen https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit https://tulli.fi/en/about-us/current-topics/brexit