Ajankohtaista

14.3.2018 Lakimuutoksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Hallitus on antanut esityksen, jonka tavoitteena on parantaa vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2018. Vaihtelevaa työaikaa koskeva ehto Vaihtelevalla työajalla tarkoitettaisiin työaikajärjestelyä, jossa työntekijän työtunnit vaihtelevat tietyissä rajoissa sen perusteella, paljonko työnantaja tarjoaa työtä. Lisäksi

12.3.2018 Milloin työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja?

Henkilön terveydentila on arkaluonteinen henkilötieto, samoin kuin henkilön sairautta tai vammaa, sekä häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä ja niihin verrattavia toimia koskevat tiedot (henkilötietolaki 11 § 4 kohta). Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (jäljempänä YksitL) säädetään

12.3.2018 Reklamaatioajasta

Kun ostaja havaitsee ostamassaan tuotteessa tai palvelussa virheen, on ostajalla velvollisuus reklamoida asiasta myyjälle. Jos ostaja laiminlyö reklamaation tekemisen tai tekee sen liian myöhään, menettää se oikeutensa vedota virheeseen. Virhe havaitaan yleensä vastaanottotarkastuksessa, jonka ostaja on velvollinen tekemään niin pian

9.3.2018 Kansantalouden kehitys – Johnny Åkerholm

26.2.2018 Business Finland vauhdittaa yritysten kansainvälistymistä

Teknologiakeskus Tekesistä ja yritysten kansainvälistymistä edistävästä Finprosta muodostettu Business Finland aloitti toimintansa vuoden alussa. Organisaatiota trimmataan täyteen iskukuntoon pääjohtaja Pekka Soinin johdolla. Tavoitteena on, että kansainvälisille markkinoille tai liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävillä yrityksillä olisi käytettävissään yhden luukun periaatteella toimivat julkiset palvelut

9.2.2018 Länsi-Uudenmaan ja Salon seudun kasvupolku

Länsi-Uudenmaan ja Salon seudun Kasvupolku® -työpajapäivässä pääsevät kaikki kasvusta kiinnostuneet ja kasvua tavoittelevat yritykset hiomaan kasvusuunnitelmiaan sekä verkostoitumaan keskenään.

2.2.2018 Uudistetut IT2018-ehdot helpottavat IT-alan tietosuoja-asetukseen valmistautumista

29.1.2018 | K3 VIESTINTÄ Suomalaisyritykset valmistautuvat parhaillaan EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. IT-alalla sopimusten tekoa tulevat helpottamaan helmikuussa julkaistavat uudet IT2018-sopimusehdot, joissa on pyritty huomioimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset. Samaan aikaan ehtojen käyttöohjeita ollaan uudistamassa hyödyntäen legal designia eli sopimusmuotoilua. EU:n tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n (General Data

2.2.2018 Maanteiden ja rautateiden runkoväylät

Maantielain sekä ratalain mukaan osa liikenneväylistä voidaan määritellä runkoväyliksi Liikenne- ja viestintäministeriön määräyksellä. Maantielakia ollaan uudistamassa ja päätös annetaan uuden maantielain mukaan. Ratalakia ollaan uudistamassa vastaavasti​.

2.2.2018 Suomi tarvitsee toimia työllisyyden parantamiseksi vastakkainasettelun sijasta

31.1.2018 | K3 VIESTINTÄ Uutiset parantuneesta taloustilanteesta ja aktiivimallin aiheuttama kuohunta ovat peittäneet alleen Suomen karun tilanteen. Väestön ikääntyminen aiheuttaa suuria paineita jo ennestään velkaantuneelle julkiselle taloudelle. “Riitelyn ja lakkoilun sijaan on löydettävä rakentava tapa yhdessä pohtia muutoksia, joilla vahvistamme työllisyyttä ja

1.2.2018 Kauppakamarin vientiasiakirjojen kysyntä kasvaa – Kiina hipoo jo kärkeä

Kauppakamarin alkuperätodistusten kysyntä on tänä vuonna noussut ennätystasolle. Alkuperätodistuksia on myönnetty marraskuun loppuun mennessä yli 64 000 kappaletta. Vastaavin lukuihin ollaan päästy viimeksi vuonna 2013. Kehitys myötäilee tullin vientikaupan tilastoja. Alkuperätodistusten kohdemaiden kärjessä on jo pitkään ollut Venäjä, mutta kakkospaikalla