Ajankohtaista

10.10.2018 Brexit

Brexitissä ei ole voittajia Suomen talouden ja työpaikkojen kannalta on tärkeää säilyttää mahdollisimman häiriötön yhteistyö Iso-Britannian kanssa erosopimuksen sisällöstä huolimatta. Yhteistyö ei voi kuitenkaan enää olla yhtä helppoa kuin aiemmin.https://kauppakamari.fi/2018/09/24/brexitissa-ei-ole-voittajia/ Tullin verkkosivuilla on tietoa brexitin vaikutuksista tulliselvitykseen https://tulli.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tullin-verkkosivuilla-on-tietoa-brexitin-vaikutuksista-tulliselvitykseen https://tulli.fi/tietoa-tullista/ajankohtaista/brexit https://tulli.fi/en/about-us/current-topics/brexit

3.10.2018 Argentina gets back on track

Argentina is in the process of undergoing important economic changes, more specifically, the kind of structural reforms that will pave the way to sustainable growth and development in the medium and long run. The process started in 2016 when Mr.

3.10.2018 Verokarhu heräsi verkkokaupan ja kaukomyynnin kasvuun

Vuosittain kasvava kaukomyynti ja verkkokauppa ovat eri maiden verohallintojen mielenkiinnon kohteena. Suomessa Verohallinto valvoo ulkomaisten verkkokauppojen myyntiä suomalaiskuluttajien ostosten perusteella. Kaukomyynnillä tarkoitetaan myyntiä, jossa myyjä tai joku myyjän puolesta huolehtii tavaroiden kuljettamisesta määränpäämaahan yksityishenkilöille tai heihin rinnastettaville ei-verovelvollisille henkilöille (muun

3.10.2018 Työntekijän lääkärikäynnit – ovatko työaikaa, maksetaanko palkkaa?

Työntekijän selvitys- ja ilmoittamisvelvollisuus Pääsääntöisesti työnantaja voi ohjeistaa, että työntekijän tulee varata lääkärin vastaanottoaika työajan ulkopuolelle tai vapaapäivälle. Tavallisesti työntekijä voi varata työajalle osuvan vastaanottoajan vain, jos se ei ole kohtuullisen ajan (noin viikon) kuluessa saatavissa työajan ulkopuolella. Työntekijän voidaan

3.9.2018 Työllisyys ja talous

Uudenmaan TE-toimiston mukaan oli kesäkuussa Länsi-Uudellamaalla 3870 työtöntä ihmistä, työttömyysprosenttien vaihdellessa Inkoon 7,2 ja Hangon 9,8 prosentin välissä. Siinä on potentiaalia alueemme työpaikkojen työvoimaksi, mutta kuitenkin alueemme yritykset nimesivät työvoimapulan selvästi merkittävimmäksi kasvunsa esteeksi elokuun alussa julkaistun EK suhdannebarometrin mukaan.

3.9.2018 Yritysluottotiedot- ja henkilökohtaiset tiedot voidaan yhdistää

Luottotietoyhtiöt keräävät tietoa suomalaisten yritysten ja yksityishenkilöiden maksukyvystä. Luottotietolain mukaan yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotietorekisteriin tallettaa esimerkiksi: konkurssi- ja yrityssaneerausasiat tuomiolla vahvistetut maksujen laiminlyönnit verojen ja lakisääteisten vakuutusten laiminlyönnit riidattomasta saatavasta lähetetyt maksukehotukset 10 päivän kuluttua

3.9.2018 Vuosilomalakiin ehdotetut muutokset

Kesäkuun lopussa 2016 asetettiin Työ- ja elinkeinoministeriön alainen kolmikantainen työryhmä valmistelemaan ensin uutta työaikalakia ja sen jälkeen vuosilomalain kokonaisuudistusta. Esitys uudeksi vuosilomalaiksi tuli valmistella kesäkuun 2018 loppuun mennessä. Huhtikuun alussa 2018 työryhmän toimeksiantoa kuitenkin muutettiin niin, lakiin tuli valmistella vain

16.7.2018 Niinistön varoitettava Trumpia kauppasodan haitoista

5.7.2018 Liikennepalvelulain I vaihe mullistaa markkinoita ja toimintatapoja – muutokset eivät koske vain taksialaa

2.7.2018 | KAISA SAARIO Liikennemarkkinoita voimakkaasti uudistavasta lakipaketista ensimmäinen vaihe on astunut nyt kokonaan voimaan. Taksialan muutokset ovat dominoineet keskustelua. Muutettu laki tuo kuitenkin monia muutoksia myös joukkoliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen. (Kuva: Pixabay) Liikennepalvelulaki on kuljetusalan toiminta- ja säätely-ympäristöä voimakkaasti uudistava. Lakipaketin ensimmäinen

5.7.2018 Erilajiset osakkeet osakeyhtiössä

Osakeyhtiölain mukainen pääsääntö on, että kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varojenjaossa eli osingonjaossa ja pääoman palautuksessa. Lisäksi osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus yhtiökokouksessa päätettäessä yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. OYL 3 luvun 1