TOIMINTAVUOSI 2015

Vuosi 2015 oli Länsi-Uudenmaan kauppakamarin 67. toimintavuosi. Liikenne-, infrastruktuuri-, työvoima- ja koulutuskysymykset, kuntien elinkeinopolitiikka sekä kansallinen kauppakamarien välinen yhteistyö ovat olleet kauppakamarin toiminnan keskeisiä aiheita.

Pääosassa ovat olleet valiokuntien ja paikallisjaostojen työ sekä koulutustilaisuudet. Vaikuttaminen, alueen esille tuominen ja alueemme näkyvyyden lisääminen erityisesti Uudenmaan ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja Team Finlandin tilaisuuksissa on ollut aktiivista.

Jäsenille maksutonta neuvontaa on lisätty solmimalla yhteistyösopimus Helsingin seudun kauppakamarin kanssa. Heidän palveluorganisaationsa on omien asiantuntijoidemme lisäksi jäsenistön käytettävissä. Neuvontapalveluja on saatavissa kattavasti: 1. työsuhde- ja henkilöstöasiat, 2. verotus, yhtiö- ja sopimusoikeus, 3. kirjanpito, taloushallinto ja tilintarkastus sekä 4. kansainväliset asiat.

Jäsentiedotteella on tiedotettu ajankohtaisesta lainsäädännöstä, EU-asioista, koulutuksesta ja muista elinkeinoelämälle tärkeistä kysymyksistä.

Alkuperätodistuksien ja muiden asiakirjojen sähköinen hyväksyntämenettely on toimintatapamme, ellei asiakkaan suunnalta ole toisin toivottu.

Kotisivujen ja jäsentiedotteiden modernisointi on aloitettu. Edelleen ITC alueella on kehitettävää ja kauppakamarinkin on vastattava digitalisaation haasteisiin.

Jäseniä 241 vuoden 2015 lopussa. Jäsenmäärä kasvoi seitsemällä jäsenellä.

KAUPPAKAMARIN ORGANISAATIO

Kevätkokous pidettiin 19.5.2015 Urheiluopisto Kisakeskuksen tiloissa Raaseporissa

 • hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus
 • vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös
 • myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus
 • Johnny Åkerholm esitelmöi Suomen taloustilanteesta
 • Raaseporin kaupunginjohtaja Tom Simola esittäytyi (ennen kuin oli astunut virkaansa)

Syyskokous pidettiin 9.12.2015 Karjaan Puhelimen tiloissa Karjaalla.

 • hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2016
 • vahvistettiin talousarvio vuodelle 2016
 • valittiin luottamushenkilöt vuodelle 2016
 • digitalisaation merkityksestä Suomelle alusti Ilkka Lakaniemi Keskuskauppakamarista ja Karjaan Puhelimen Henrik Ekblom selvitti valokuidun todellista merkitystä tulevaisuuden digitalisaatiossa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Krister Lundqvist Raaseporista ja muiksi jäseniksi Janne Planting ja Simo Jutila Lohjalta, Lars Björklöf Raaseporista sekä Tomas Sjödahl ja Joachim Lund Hangosta.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin HTM Eva Packalen ja HTM Lars-Ove Backman

Varatilintarkastajiksi valittiin HTM Tove Lindström-Koli ja HTM Anu Blomster

Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittiin Krister Lundqvist, Janne Planting, Lars Björklöf, Tomas Sjödahl ja Joachim Lund

KAUPPAKAMARIN HALLITUS 2015

Puheenjohtaja Krister Lundqvist ja muut jäsenet Tapani Sirkkanen (muutti pois alueelta vuoden aikana), Janne Planting, Lars Björklöf, Joachim Lund ja Tomas Sjödahl.

Kauppakamarin hallitus kokoontui kuusi kertaa kertomusvuoden aikana.

KAUPPAKAMARIYKSIKÖT

Kauppakamarilla on kolme alueellista yksikköä Hanko, Lohja ja Raasepori. Inkoo kuuluu Raaseporin yksikköön. Yksiköiden toiminnassa etusijalla on ollut paikallisten kysymysten käsittely. Kokouksia pidettiin Hangossa neljä, Raaseporissa kolme ja Lohjalla kaksi. Yksiköiden koonpanot ovat uusiutuneet vuoden kuluessa varsin paljon. Uusiutumisprosessi jatkuu edelleen vuoden 2016 aikana.

VALIOKUNNAT

Tilintarkastusvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuoden 2015 aikana ja käsitteli sille asetetut tehtävät. Tilintarkastusvaliokunnan toiminta loppui 31.12.2015, jolloin patentti- ja rekisterihallitus otti tilintarkastustoiminnan vastuulleen. Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille vuosien ansiokkaasta työstä!

Liikennevaliokunta kokoontui neljä kertaa kertomusvuoden aikana.

Perustavoitteiden mukaisesti liikennevaliokunta keskittyi edunvalvonnassaan edistämään Hanko-Hyvinkää radan sähköistämistä sekä valtatie 25 perusparantamista. Olemme ottaneet uusia toimintatapoja käyttöön ja entistäkin aktiivisemmin tehneet aluettamme tunnetuksi. Näkökulmaksi on meidän asioidemme hoitamisessa otettava Länsi-Uusimaa, ei enää pääkaupunkiseutu.

Henkilöstövaliokunta vaihtoi nimensä paremmin toimintaa kuvaavaksi osaamis- ja työvoimavaliokunnaksi.  Kokouksia oli neljä kertaa vuoden aikana. Keskityimme suunnittelemaan systeemiä, jolla elinkeinoelämän osaamistarpeet ja koulutustarjonta saadaan paremmin kohtaamaan toisensa.

OLENNAISET TALOUDELLISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA

 • kauppakamarin tilinpäätös osoittaa taloudellisen tuloksen olleen negatiivinen
 • vakavaraisuuden heikentyneen edellisiin vuosiin verrattuna
 • henkilöstökulut ovat olleet poikkeuksellisen suuret toimitusjohtajan vaihdoksen vuoksi
 • toiminnan aktivoitumisesta johtuneiden tuottojen ja kulujen kasvaneen
 • koulutusmyynnin tuottojen kasvaneen merkittävästi

KOULUTUSTILAISUUDET JA SEMINAARIT

Järjestettiin yhteensä 17 tilaisuutta, edellisenä vuonna 12.

Koulutustilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 244 henkilöä, edellisenä vuonna 184 henkilöä.

MUUTA TOIMINTAA

Kauppakamarin toimitusjohtaja on ollut jäsenenä mm.

 • Kehä V –hankkeen ohjausryhmässä
 • ELY-keskuksen työryhmissä
 • Team Finland alueellisessa työryhmässä
 • Kasvukraft toiminnassa
 • Lohjan E18- maankäytön solmukohtien kehittäminen hankeohjausryhmässä
 • Hangon Koverhar ohjausryhmässä
 • Turvallisin työnantaja haaste

KAUPPAKAMARIN HENKILÖKUNTA

Kauppakamarin toimitusjohtajana on ollut DI Eero Hettula ja sihteerinä Heidi Nyman

Hallitus