TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Kauppakamareiden rooli on luoda yritysten alueellisia, valtakunnallisia sekä globaaleja yhteistyöverkostoja. Kauppakamarit edistävät yritysten menestystä ja kasvua tehokkaalla tiedonvälityksellä, toimimalla edunvalvojana, asiantuntijana ja palvelujen tuottajana.
• Kauppakamareiden yhdessä sopimat teemat vuodelle 2018 ovat:
o Kauppakamarien tulevaisuusvisio ja skenaariohanke
o Maakuntavaaleihin vaikuttaminen ja eduskuntavaaleihin valmistautuminen
o Palvelupoolin kehittäminen
• Länsi-Uudenmaan Turvallisin työnantaja 2018
• Digitalisaation hyödyntäminen ja julkisen sektorin tehostamishankkeet

Tavoitteet
 Turvata ja parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
 Edistää uusien yritysten sijoittumista alueelle
 Kauppakamarin julkiset ja lakisääteiset ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamistehtävät
 Yhteistyö erityisesti lähiseudun kauppakamareiden ja muiden toimijoiden kanssa
 Kansainvälistyminen ja kansainvälinen yhteistyö

Liikennevaliokunta
 Edistää rata-, tie- ja infrastruktuurihankkeita tärkeimpänä Hangon radan sähköistäminen
ja seuraavana valtatie 25.

Teollisuusvaliokunta
 Elinkeinoelämän sääntelyn yksinkertaistaminen
 Toukokuussa järjestämme alueellamme EK:n suhdannebarometritilaisuuden ja sen yhteydessä
elinkeinofoorumipäivän
 Tarkastelemme lakien, asetusten ja muiden säädösten vaikutuksia yritysten
toimintamahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn sekä toisaalta yritysten merkitystä
yhteiskunnalle
 Talvella verkottumistilaisuus muiden kauppakamarien teollisuusvaliokuntien kanssa

Osaamis- ja työvoimavaliokuntavaliokunta
 Ammattiin valmistavan koulutusjärjestelmän muutos
 Työvoiman opetus ja koulutus vastaamaan työpaikoilla tarvittavia tietoja,
taitoja ja osaamista
 Kauppakamarin ja oppilaitosten tarjoaman koulutuksen strateginen suunnittelu
 Verkottuminen: oppilaitokset, opiskelijat ja yritykset sekä muut kauppakamarit
 Koulutuksen sopeuttaminen työpaikkojen tarjonnan mukaisesti

Paikalliset kauppakamariyksiköt Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa
 yksiköt keskittyvät paikalliseen edunvalvontaan, verkottumiseen ja alueidensa asioista
tiedottamiseen
 toimintaa ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä kaupunkien kanssa

Koulutus
 HHJ ja kaikki muut maamme huippukoulutukset alueellamme
 Kysyntään vastaava koulutustarjonta
 Koulutustilaisuuksien myyntiä ja markkinointia kohdistetaan entistäkin tarkemmin

Jäsenpalvelut
 Ilmaiset neuvontapalvelut jäsenillemme: lakiasiat, kirjanpito ja laskenta,
työsuhdeasiat sekä kansainvälisen kaupan asiat.