Kauppakamareiden rooli on luoda yritysten alueellisia, valtakunnallisia sekä globaaleja yhteistyöverkostoja. Kauppakamarit edistävät yritysten menestystä ja kasvua tehokkaalla tiedonvälityksellä ja vaikuttamisella sekä toimimalla asiantuntijana ja palvelujen tuottajana.

 • Kauppakamareiden yhdessä sopimat teemat vuodelle 2019 ovat:
  • Vaalivaikuttaminen ja valittujen edustajien info
  • Yritysten verojalanjälki -selvitys jatkuu
  • Kauppakamarien tulevaisuusvisio ja strategia
  • Yhteisen jäsenrekisterin hyödyntäminen
  • Palvelujen kehittäminen
 • Länsi-Uudenmaan Turvallisin työnantaja 2019
 • Digitalisaation hyödyntäminen ja työvoiman saatavuuden parantaminen

Tavoitteet

 • Turvata ja parantaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
 • Edistää uusien yritysten sijoittumista alueelle
 • Kauppakamarin julkiset ja lakisääteiset ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamistehtävät
 • Yhteistyö erityisesti lähiseudun kauppakamareiden ja muiden toimijoiden kanssa
 • Kansainvälistyminen ja kansainvälinen yhteistyö

Liikennevaliokunta

 • Edistää rata-, tie- ja infrastruktuurihankkeita tärkeimpänä Hangon radan sähköistäminen ja seuraavana valtatie 25.

Teollisuusvaliokunta

 • Elinkeinoelämän sääntelyn yksinkertaistaminen
 • Toukokuussa järjestämme alueellamme EK:n suhdannebarometritilaisuuden ja sen yhteydessä elinkeinofoorumipäivän
 • Tarkastelemme lakien, asetusten ja muiden säädösten vaikutuksia yritysten toimintamahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn sekä toisaalta yritysten merkitystä yhteiskunnalle
 • Työvoiman saatavuuden parantaminen

Osaamis- ja työvoimavaliokuntavaliokunta

 • Ammattiin valmistavan koulutusjärjestelmän muutos
 • Työvoiman opetus ja koulutus vastaamaan työpaikoilla tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista
 • Kauppakamarin ja oppilaitosten tarjoaman koulutuksen strateginen suunnittelu
 • Verkottuminen: oppilaitokset, opiskelijat ja yritykset sekä muut kauppakamarit
 • Koulutuksen sopeuttaminen työpaikkojen tarjonnan mukaisesti

Paikalliset kauppakamariyksiköt Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa

 • yksiköt keskittyvät paikalliseen edunvalvontaan, verkottumiseen ja alueidensa asioista tiedottamiseen
 • toimintaa ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä kaupunkien kanssa

Koulutus

 • HHJ ja kaikki muut maamme huippukoulutukset alueellamme
 • Kysyntään vastaava koulutustarjonta ja uudistaminen
 • Koulutustilaisuuksien myyntiä ja markkinointia kohdistetaan entistäkin tarkemmin

Jäsenpalvelut

 • Ilmaiset neuvontapalvelut jäsenillemme: lakiasiat, kirjanpito ja laskenta, työsuhdeasiat sekä kansainvälisen kaupan asiat

 

Jäsenmaksuperusteet

Kauppakamarin jäsenmaksuperusteita esitetään korotettavaksi 2%.