Mitä kauppakamarisi tekee – toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 • Kauppakamareiden rooli on luoda alueellisia, valtakunnallisia sekä globaaleja yhteistyöverkostoja yrityksien tarpeisiin
 • Edistämme yritysten menestystä ja kasvua vaikuttamisella, tehokkaalla tiedonvälityksellä sekä toimimalla asiantuntijana ja palvelujen tuottajana.

Kauppakamareiden yhdessä sopimat teemat vuodella 2022 ovat:

 • Aluevaalit ja sote
  • Länsi-Uudellamaalla ei erityisiä suuria jäseniä toimialalta, kuinka tärkeä meille?
  • periferian palvelujen säilyttäminen
  • vaaleissa keskittäminen, jotta saadaan läpi edustajia
 • Eduskuntavaalit
  • pohjustus ja vaikuttaminen Keskuskauppakamarin (K3):n tavoitteisiin K3
  • perinteisesti emme ole ottaneet isoa roolia vaaleissa
 • Yhteyksien parantaminen päättäjiin
  • Kuntapäättäjät
  • julkisen vallan päättäjät valtiotasolla K3
  • ELY, Uudenmaan liitto, Ministeriöt (LVM, TEM)
 • Yhteisen tekemisen tehostaminen
  • K3 vetää
  • Tampere tuottaa muillekin hyvää
  • Yhteistyö Pohjanmaan ja Ahvenanmaan ja Helsinginseudun kauppakamarin kanssa
  • palvelumuotoilu (HHJ, Johto, Talous, Hyvinvointi ja turvallisuus)

Tavoitteet ja tehtävät

 • Onnistuneet Kauppakamaripäivät 2022
  • sponsorit
  • K3 vastaa
  • Me vastaamme iltaohjelmasta ja muusta vapaasta ohjelmasta
  • vaikutamme muutenkin ohjelmaan, ulkopuolisia mukaan
 • Osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen työvoiman saatavuuden parantamiseksi
  • päätehtävä, jossa osaamis- ja työvoimavaliokunnalla iso rooli
  • kaikessa mukana
  • vaikuttaminen tärkeää
 • Toimiva infrastruktuuri ja palvelut – alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksien edistämiseksi
  • Pysyvä päätehtävä
  • ainoa hallituksen toimialoista, jossa paljon taloudellista vapautta, muut lakisäätöisiä
  • potentiaalia paljon, koska olemme saaneet vähän
  • isot ratahankkeet ja tiehankkeet pidetään esillä
 • Yhteistyö julkisten toimijoiden, kauppakamareiden ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa
  • verkostot ovat meidän voimavaramme, muuten olemme vain kaksi henkilöä
  • koronalla vaikutusta, kun ei tavata, niin ei voi puhua suoraan kahden kesken samalla tavalla
  • vaatii paljon aikaa, tulla tupsahtaa kokouksia seuraavalle viikolle (ELY; LVM; TEM)
  • Länsi-Uusimaa pidettävä esillä, muuten ei nähdä tarpeitamme
 • Järjestää tapahtumia ja kehittää alueen yhteistyöverkostoja
  • Työturvallisuusteema, tapahtuma ja verkoston kehittäminen
  • Johtajaklubi perustuen Helsinginseudun kauppakamarin ohjelmaan
  • HHJ- hyväksytty hallituksen jäsen alumnitilaisuus? Pohjaksi johtajaklubille?
  • jatkuvuus ja säännöllisyys, tiheys
 • Edistää yritysten menestysmahdollisuuksia ja uusien yritysten sijoittumista alueelle
  • Yksiköt
  • Vaikuttaminen
  • Media
 • Kilpailukykyinen Länsi-Uusimaa ja kestävä julkinen talous
  • Oikeasti yhdessä olisimme voimakkaampia
  • Kunnat fokusoivat elinkeinoelämään ja koulutukseen, Sote on pois => Tilaisuus
  • Muurin madaltaminen?
  • Etsikkoaika, vihreä siirtymä
  • Kasvupotentiaali, visio tulevaisuudesta
 • Avoin yhteiskunta ja kilpailu, sujuva sääntely ja tarpeettoman byrokratian vähentäminen
  • Yksiköt ja valiokunnat
  • esteet tulevat toisella tai kolmannella tasolla, itsevalta, omat agendat etc.
 • Vientikaupan asiakirjojen vahvistaminen
  • palvelu ja kontaktit, hoidamme niin hyvin kuin pystymme
  • verkosto
  • taloudellinen merkitys

Liikennevaliokunta

 • Edistää rata-, tie- ja infrastruktuurihankkeita tärkeimpänä valtatie 25:n ja Kehä V:n kehittäminen
 • Jatkuva päätehtävämme, paljon potentiaalia
 • Yhteistyö kuntien kanssa
 • Henkilöliikenne tulevaisuudessa

Teollisuuden ja kaupan valiokunta (ei ole olemassa)

 • Elinkeinoelämän sääntelyn yksinkertaistaminen
 • Edistää hyvien lakien, asetusten ja muiden säädösten laatimista (K3)
 • toimeenpanossa (ELY, UL, kunnat, ministeriöt) edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä
 • tuoda esille yritysten merkitystä yhteiskunnalle
 • Työvoiman saatavuuden parantaminen
 • Kansainvälisen kaupan palvelut, kansainvälistymisen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen
 • Kaupan saaminen mukaan toimintaan

Osaamis- ja työvoimavaliokunta

 • Ammattiin valmistavan koulutusjärjestelmän kehittäminen
 • Työvoiman opetus ja koulutus vastaamaan työpaikoilla tarvittavia tietoja, taitoja ja osaamista
 • Oppilaitosten, opiskelijoiden ja työpaikkojen verkostoitumisen edistäminen

Paikalliset kauppakamariyksiköt Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa

 • yksiköt keskittyvät paikalliseen edunvalvontaan, verkottumiseen ja alueidensa asioista tiedottamiseen
 • toimintaa ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä kaupunkien kanssa

Koulutus

 • Kauppakamarien koulutukset kehittyneet 2021 aikana, hybridi- ja etätilaisuudet nykypäivää
 • Koulutustilaisuuksien myynti, markkinointi ja toteutus yhteistyötä muiden kauppakamareiden kanssa
 • HHJ elintärkeä, nettotulot 2021 noin 40 k€
 • muu koulutus lähinnä palvelua ja etäkoulutusta nykyisin
 • saatava kunnon paketit Johdolle, talouteen ja työturvallisuus ja -hyvinvointi aihepiireille

Jäsenpalvelut

 • Jäsenillemme Ilmaiset neuvontapalvelut (HSKK)
  • lakiasiat
  • kirjanpito ja laskenta
  • työsuhdeasiat
  • rahoitus