Tapahtumat


HHJ - godkänd styrelsemedlem på svenska - distanskurs

Ajankohta: 09.11.2022 10:00 - 09.12.2022 16:00
Paikka: Distanskurs
Osoite: Distanskurs

Kursen ordnas via Microsoft Teams. Arrangörer är handelskamrarna i Västra Nyland och Österbotten samt Ålands Näringsliv. HHJ-kurserna är ämnade att aktivera och utveckla styrelsearbetet och lämpar sig för både aktiva styrelsemedlemmar och de som överväger styrelsearbete.

Kurserna hjälper också företagare och företagsledare att dra nytta av styrelsearbetet på ett bättre sätt. Syftet med kurserna är att genom styrelsearbetet ta till vara regionens företagsledares kompetens så att det gagnar små och medelstora företag samt att samla ihop regionens nuvarande och blivande styrelsemedlemmar. På HHJ-kursen behandlas styrelsens sammansättning, olika roller, ansvar, riskhantering och arbetssätt (rapportering, strategiarbete, belöningssystem osv.) speciellt ur små och medelstora företags synvinkel och med stark tillämpning i praktiken via företagsexempel. HHJ-kursen består av fyra kursdelar och ett grupparbete.

De kursdeltagare som fullföljt kursens alla moment, får ett HHJ-diplom. Ifall något moment i kursen inte avklarats, har kursdeltagaren möjlighet att komplettera den delen på en annan HHJ-kurs utan extra avgift. En slutförd kurs är kravet för att få delta i det nationella HHJ-provet.

Program

Del I: God förvaltningssed onsdag 9.11.2022, kl. 10.00 -15.30 föreläsare: Stefan Wikman, Roschier Advokatbyrå

• Corporate governance: Ägarna, styrelsen och ledningen

• Styrelsens och styrelsemedlemmarnas uppgifter och juridiska ansvar

• En proffsig styrelse som mål

• Case -föreläsning

Del II: Organisering av styrelsen och styrelsearbetet onsdag 16.11.2022, kl. 10.00 - 15.30 föreläsare: Mikael Still, VisionWorks

• Information om grupparbetet

• Organisering av styrelsen; sammansättning och bildande

• Organisering av styrelsearbetet och förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete

• Case -föreläsning

Del III: Strategiarbete onsdag 23.11.2022, kl. 10.00 - 15.30 föreläsare: Petra Palmgren Lindwall, StyrelseAkademien

• Inledning till strategiskt tänkande

• Strategisk planering, hur formar man framtiden och framgången

• Styrelsens roll i uppbyggnaden av strategin

• Case -föreläsning

onsdag 30.11 grupparbete ca 3 timmar, klockslaget väljs av gruppen

Del IV: Uppföljning och styrning av företagets ekonomi fredag 9.12.2022 föreläsare: Anders Tallberg, Hanken & SSE Executive Education

• Uppföljning och styrning av företagets ekonomi

• Presentation och slutsatser av grupparbeten

Kursmaterial: Erma, Juhani; Rasila, Tommi & Virtanen, Olli V.: Hyvä hallitustyö samt föreläsningsmaterial

Deltagaravgift: Handelskammarens medlemspris 1950 € + moms 24 %, normalpris 2800 € + moms 24 %.

Anmälan: Registrera och anmäl dig via länken nedan senast 19.10.2022. Anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. På kursen ryms 24 deltagare och de tas emot i anmälningsordning.

Mera information: Heidi Nyman 044 493 2055 eller heidi.nyman@chamber.fi Anmälning förutsätter först registrering. Efter att du registrerat dig bör du ännu anmäla dig via hhj.fi till kursen.  Vi hjälper gärna till!