Tapahtumat


Distanskurs: Försämrad eller förlorad arbetsförmåga – vad kan arbetsgivaren göra?

Ajankohta: 17.11.2022 09:00-12:00
Paikka: Distanskurs
Osoite: Distanskurs

Under kursen går vi igenom praktiska problem och utmaningar för arbetsgivaren när det gäller hantering av försämrad eller förlorad arbetsförmåga hos en arbetstagare. Du får bland annat veta vad arbetsgivaren har för redskap och vilka metoder som man kan använda för att förebygga och hantera försämrad arbetsförmåga samt hur kan man förebygga problem.

Vi tar även upp vilka utredningar man kan kräva att arbetstagaren deltar i och vilken information man som arbetsgivare har rätt till. Under förmiddagen får du också reda på vad diskrimineringslagen och omplaceringsskyldigheten innebär för arbetsgivaren i praktiken. Vi ger även tips på hur man ska hantera situationer då det inte finns någon sjukfrånvaro, men där man ändå misstänker att det finns en sjukdom i bakgrunden som inverkar på arbetets utförande eller på arbetsgemenskapen. På kursen får du också svar på var gränsen går för när man som arbetsgivare kan säga upp arbetsavtalet och vad man som arbetsgivare bör skaffa i dokumentations- och bevisväg innan man vågar säga upp någon på grund av minskad eller förlorad arbetsförmåga. Under kursen behandlar vi dessa – och många andra konkreta bekymmer. Kursen är praktiskt inriktad för dig som agerar i egenskap av arbetsgivare eller förman.

Program

Förebygga försämrad arbetsförmåga

• Omständigheter som påverkar arbetsförmågan

• Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga

• Tidigt stöd Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter när arbetsförmågan minskar

• Företagshälsovårdens roll

• Vad ingår i arbetsgivarens direktionsrätt?

• Arbetsgivarens skyldigheter

– Arbetsgivarens lojalitetsplikt

– vad innebär detta?

– Vad har arbetsgivaren för skyldigheter enligt diskrimineringslagen?

– Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet?

• Praktiska frågor och tips för arbetsgivaren Avslutande av arbetsförhållandet

• Var går tröskeln för uppsägning?

• Hur och på vilket sätt skaffar man som arbetsgivare tillräckligt med bevis om man behöver gå vidare med en uppsägning?

• Processuella frågor

• Praktiska frågor och tips för arbetsgivaren

Medlemspris 265 € + moms 24 %, Normalpris 390 € + moms 24 % 

Anmälning: senast 10.11.2022

Deltagandet kan avbokas senast fyra vardagar före kursens början. I övriga fall debiterar vi hela avgiftenIlmoittaudu