Tapahtumat


Närkurs: Förmannens verktyg – hantering av problem och utmaningar på arbetsplatsen

Ajankohta: 22.11.2022 08:30-11:30
Paikka: Lärkulla stiftelsen
Osoite: Lärkkullavägen 22, 10300 Karis

Som förman måste man ibland fatta svåra och obekväma beslut. Kunskap och insikt i arbetsgivarjuridik gör det lättare att förebygga problem på arbetsplatsen samt att ingripa i utmanande situationer då sådana uppstår. Under en förmiddag berättar DKCO om vilka rättigheter och skyldigheter du som förman har samt hur du på ett praktiskt plan ska gå till väga för att lösa problem med bl.a. underprestation, osakligt beteende, missbrukarproblematik och missbruk av sjukfrånvaro.

Program

örmannens rättigheter att styra och ställa samt förmannens ansvar

• Vad ingår i arbetsgivarens och förmannens direktionsrätt?

• Vilka ändringar har jag som arbetsgivare/förman rätt att ensidigt fatta beslut om?

• Hur ska större och långvariga ändringar hanteras?

• Vilket ansvar har jag som förman för arbetssäkerheten på arbetsplatsen? Försummelser, osakligt beteende och underprestation hos anställda

• Hur ska jag som arbetsgivare/förman hantera olater och ineffektivitet?

• Vad gäller i fråga om osakligt beteende, samarbetssvårigheter och arbetsplatsmobbning? Vad är arbetsgivarens/förmannens ansvar? • Vad är underprestation och hur kan jag som förman/arbetsgivare ingripa? • Arbetsgivarens möjligheter att styra arbetstagarnas användning av mobiltelefon och sociala medier • Alkohol och narkotika – vad kan jag som arbetsgivare/förman göra? Frånvaro från arbetet • Vad är lovlig frånvaro och vad är olovlig frånvaro från arbetet och vilka redskap har arbetsgivaren? • Vad gäller vid sjukfrånvaro och hur ska anmälan om sjukfrånvaro hanteras? • Hur kan du som förman agera vid missbruk av sjukfrånvaro och andra problemsituationer? • När och i vilka fall kan sjukfrånvaro bli grund för uppsägning?

Kursavgift: 290 € + moms 24 %. Övriga 420 € + alv 24 %

Deltagandet kan avbokas avgiftsfritt fyra vardagar före kursdatumet. I övriga fall debiterar vi hela avgiften.

Sista anmälningsdagen 15.11Ilmoittaudu