Ajankohtaista

25.11.2020 Kauppakamarin tietoisku: Yritysten kustannustuen II hakukierros

19.11.2020 Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

Maailmanlaajuinen koronapandemia näyttää yhä vain jatkuvan ja tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia haasteita. Yritysten kannattaa tutustua ja hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä toimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Ohessa tiivis kooste koronarahoituksista ja myös muista julkisista rahoituslähteistä ja palveluista yritystoiminnan kehittämistä varten.

19.11.2020 Työntekijän takaisin ottaminen

Työsopimuslain kuudennessa luvussa on säännös (6 §) työntekijän takaisin ottamisesta. Säännöksen myötä työnantajalla on työn tarjoamisvelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla tai yrityssaneerausmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen työntekijälle, jonka työsuhde on jo päättynyt. Tätä kutsutaan työnantajan takaisinottovelvoitteeksi, joka on syytä erottaa työsuhteen aikaisesta

19.11.2020 Advisory Boardin jäsenen vastuusta

Advisory Boardin jäsenen vastuusta   Mikä on Advisory Board? Osakeyhtiön hallitus on osakeyhtiölain mukainen toimielin, jonka jäsenet ovat myös vastuussa yhtiön toiminnasta. Vastuu voi huonossa tapauksessa realisoitua vahingonkorvauksena yhtiölle, sen osakkeenomistajalle tai ulkopuoliselle. Sitä vastaan on syytä varautua vastuuvakuutuksella (jonka

19.11.2020 Miten toimia, kun tietomurto yrityksessä kohdistui henkilötietoihin?

Henkilötietojen käsittelystä säädellään useassa eri säädöksessä. Tärkeimpiä näistä ovat esimerkinomaisesti EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. GDPR sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä mm. siitä, miten rekisterinpitäjän tulee informoida rekisteröityjä, kun kysymyksessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus. Yritys saattaa joutua esimerkiksi

19.11.2020 Kaduilta opiskelemaan

Olemme seuranneet viime päivinä erikoista näytelmää maasta, joka pitää itseään vapaan maailman esikuvana, suojelijana ja vartijana. Olemme tyytyväisiä tai tyytymättömiä riippuen näkökulmastamme. Kulissien takana tapahtuu koko ajan asioita, joista emme tiedä mitään. Näkyvillä olevasta näytelmästä ei liene kukaan kovin iloinen.

1.10.2020 Elvytys ja vastuu

Vaikeista asioista päätettäessä vastuu on raskasta kantaa ja on vaikeaa löytää vastuun kantajia. Jatkan tästä teemasta, josta Jouko Lindholm kirjoitti muutama päivä sitten. Päätöksiä on tehtävä ja niitä kannattaa tehdä, koska siten yhteiskuntamme kehittyy ja menestyksemme on niistä riippuvainen. Kannatamme

23.9.2020 Uudenmaan selviytymissuunnitelma

23.9.2020 Suomen kestävän kasvun ohjelma

23.9.2020 EU elpymisväline