Ajankohtaista

7.1.2022 Yrityskehitys Länsi-Uudellamaalla

Suomessa kerättiin 101 miljardia euroa vuonna 2019 veroja ja verojen luonteisia maksuja. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan näistä tuloista yritykset maksoivat ja tilittivät 69 miljardia euroa. On siis täysin selvää ja taloutemme elinehto, että valtion ja kuntien kannattaa pitää huolta elinkeinoelämän kilpailukyvystä

22.12.2021 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Suomessa kerättiin 101 miljardia euroa vuonna 2019 veroja ja verojen luonteisia maksuja. Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan näistä tuloista yritykset maksoivat ja tilittivät 69 miljardia euroa. Yritykset maksavat valtaosan kaikista valtion- ja kunnallishallinnon menoista. Tämä on hyvä muistaa, kun puhutaan elinkeinoelämän saamista

22.12.2021 Tarkastele oman pääoman riittävyyttä ennen tilikauden päättymistä

Takanamme on muutama erityisen haasteellinen vuosi muun muassa koronasta johtuen. Jos tilikauden tulos muodostuu negatiiviseksi eikä yhtiöllä ole taseessa jäljellä edellisinä vuosina kertyneitä voittovaroja eikä vapaan oman pääoman rahastoja (joista yleisin on sijoitetun vapaan pääoman rahasto) ole, oma pääoma saattaa

22.12.2021 Verovapaat henkilökuntaedut monipuolistuvat

Työntekijöille annetuista verovapaista henkilöeduista säädetään tuloverolaissa. Harrastus- ja virkistystoiminnan lajikirjon monipuolistuminen tuo käyttöön uusia erilaisia etuja. Koronan myötä etätyö sekä liikkumisen rajoitukset ovat tuoneet henkilökuntaetujen piiriin myös virtuaalisesti järjestettävät tapahtumat. Oikeuskäytäntö ja verohallinnon ohjeistus selventävät näiden uusien etujen verovapauden kriteerejä.

22.12.2021 Mikä on asiakirja-aukko sopimuksessa?

  Asiakirja-aukko terminä voi tuntua hieman kummalliselta mutta lähes joka sopimukseen niitä jää. Sillä tarkoitetaan sitä, että sopimuksessa voi jäädä jokin kauppasuhteeseen liittyvä asia kokonaan kirjaamatta tai se sovitaan epäselvästi.  Sopimisen puute voi johtua vahingosta, tai joskus jopa tarkoituksellisesta menettelystä.

22.12.2021 Perhevapaauudistus – mitkä ovat keskeiset muutokset?

Perhevapaauudistus on tulossa voimaan 1.8.2022 ja uusia säännöksiä sovelletaan pääsääntöisesti silloin, kun lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Äitiysvapaa ja isyysvapaa poistuvat, ja tilalle tulevat raskausvapaa sekä kiintiöt vanhempainvapaaseen. Lisäksi työsopimuslakiin tulee uusi omaishoitovapaa. Raskausvapaa Raskausvapaan kesto on

20.10.2021 Rahtiongelmat ovat nyt yritysten riesana ja siksi kustannustaakka on saatava kuriin

Yritysten logistiikkaongelmat sekä vaikeudet tuotanto- ja hankintaketjussa ovat kasvaneet viime keväästä. Perimmäinen syy on globaalin pandemian aiheuttama tavaravirtojen seisokki, kun kysyntä hiipui ja satamia suljettiin. Siitä seurannut kysynnän nopea käynnistyminen on vaikuttanut siihen, että laivat seisovat nyt satamissa ja hinnatkin

20.10.2021 Etätyöohjeet ajan tasalle

JULKAISTU: 18.10.2021 (Helsinginseudun kauppakamarin neuvontapalvelu) Laaja etätyösuositus päättyi 15.10.2021 ja vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille. Tästä eteenpäin työnantaja lähtökohtaisesti päättää, miten asiat työnteon osalta jatkuvat. Maltilla kannattaa edetä, sillä virukselta suojautuminen on edelleen tarpeen huomioida siirryttäessä lähityöhön. Edelleen on syytä

19.10.2021 Kysely yrityksille Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkon kehittämistarpeista

Uudenmaan ELY-keskus laatii selvitystä elinkeinoelämän tarpeista Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkolla (Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat). Selvitykseen kuuluu yhtenä osana tämä kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa yritysten kannalta tärkeimpiä maantieverkon kehittämistarpeita ja niiden sijainteja maantieverkolla. Kysely on tarkoitettu logistiikka-, kuljetus-, matkailu-,

19.10.2021 Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön – kysely

Tervetuloa vastaamaan kyselytutkimukseen!  Kutsumme alueenne työnantajaorganisaatioita osallistumaan kyselyyn hankkeessa “Palvelujärjestelmän toiminta: osa-aikatyö ja tilapäinen työ sekä siirtymät kokoaikatyöhön“. Kyselyllä tutkimme: yritysten rekrytointikäytäntöjä koskien osa-aikaista ja tilapäistä työvoimaa rekrytointiyhteistyötä TE-työvoimapalveluiden kanssa sekä työsopimuslain lisätyön tarjoamisvelvollisuuden vaikutuksia organisaatioiden rekrytointikäytäntöihin osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla. Kyselyä