Ajankohtaista

8.4.2021 ”Taloudellinen työnantaja” -tulkinta käyttöön Ruotsissa 1.1.2021

31.3.2021 Kilpailukieltosopimuksille hintalappu

Työskentelytavat, urakehitys ja työelämä on murroksessa. Modernin yhteiskunnan työmalli on madaltanut kynnystä vaihtaa työpaikkaa, eikä pitkä työuraa samalla työnantajalla eläkeikään saakka enää välttämättä tavoitella entiseen tapaan. Vaihtuva työelämä ulottaa vaikutuksena myös salassapitoon ja kilpailuun. Mitä nopeammalla tempolla työntekijät liikkuvat yrityksestä

31.3.2021 Työntekijän käyttäytyminen somessa

Hävettää myöntää, että selailen puhelintani keskimäärin 4,5 tuntia päivässä, eli lähes puolet vapaa-ajastani. Puolustuksekseni käytän puhelinta myös hyötykäyttöön (eli muuhunkin kuin koiravideoiden katsomiseen). Voiko työnantajani puuttua tähän? Ja onko sillä väliä jos työajalla katsoo kissavideoita tai vapaa-aikana julkaisee omia mielipiteitä

30.3.2021 Milloin luottotappio on kirjattava ja miten

Teija Kerbs Kirjanpidon asiantuntija / Helsingin seudun kauppakamari 30.3.2021 Pandemian yhä jatkuessa ovat usean yrityksen kassat huvenneet ja maksuvaikeudet lisääntyneet. Konkursseilta ei myöskään vältytä, ja saneerausmenettelyyn on hakeutunut kasvava määrä yrityksiä. Säännöllisellä perinnällä on nyt jos koskaan tärkeä merkitys. Säännöllinen

29.3.2021 Whistleblowing tulee

Whistleblowing tulee   Mikä on Whistleblowing-kanava? Whistleblowing-kanavan avulla voidaan paljastaa erilaisia organisaatiossa tapahtuvia väärinkäytöksiä, jotka eivät muuten tulisi tietoon. Samalla väärinkäytösten paljastaja saa suojelua. Whistleblowing-direktiivin myötä kanavan käyttöönotto laajenee. Tiettyjen alojen, kuten finanssialan, toimijoilla kanava on täytynyt olla jo aiemmin.

29.3.2021 Lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus työntekijän oleskelulupaan

Ulkomaalaisen työntekijän, etenkin kolmannen maan kansalaisen, irtisanomisessa ja lomauttamisessa tulee ottaa huomioon näiden vaikutus työntekijän oleskelulupaan ja työnteko-oikeuteen Suomessa. Työpaikan vaihtaminen, kun henkilöllä on työntekijän oleskelulupa. Työntekijä voi vaihtaa työpaikkaa työsuhteen päättymisen jälkeen ja lomautuksen ajaksi, jos hänelle on myönnetty

15.3.2021 Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

17.2.2021 Baltian maat ja niiden markkinamahdollisuudet kiinnostavat suomalaisia yrityksiä

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten yritysten kiinnostusta Baltian maihin, jotka sijaitsevat lähellä Suomea. Viro tarjoaa edelleen markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Virossa hallitus on vaihtunut. Koronapandemia koettelee maata. Koronapandemian hoito ja talouden tervehdyttäminen ovat uuden hallituksen keskeisimpiä tehtäviä. Pääministeripuolueella on toiveita pyrkiä budjettitasapainoon

17.2.2021 Kootut kysymykset henkilökuntaeduista

Henkilökuntaedut ovat työnantajan työntekijöilleen tai eläkkeelle jääneille työntekijöilleen antamia etuja, jotka eivät ole korvausta tehdystä työstä. Henkilökuntaetuja ovat muun muassa työnantajan järjestämä vapaaehtoinen työterveyshuolto ja merkkipäivälahjat. Tässä artikkelissa käydään läpi muutamia henkilökuntaetuihin liittyviä, työantajia usein askarruttavia kysymyksiä. Täytyykö henkilökuntaedut antaa

17.2.2021 Konkurssiuhkainen maksukehotus taas käyttöön

Yleisin tapa hakea yritystä konkurssiin on ollut lähettää ns. konkurssiuhkainen maksukehotus yritykselle maksamattomasta saatavasta. Jos yritys ei maksa sitä viikon kuluessa, syntyy velkojalle oikeus hakea yritys konkurssiin. Saatavan on oltava joko julkisoikeudellinen (vero tai eläkemaksu), tuomioon perustuva tai velallisen hyväksymä