Ajankohtaista

15.10.2021 Työnantajan vastuu työntekijän työturvallisuudesta

Työsuhteessa sovellettava lainsäädäntö asettaa työnantajalle monia velvoitteita liittyen työntekijän terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjinnän kiellot edellyttävät työntekijöiden syrjimätöntä kohtelua. Lisäksi työsopimuslaissa säädetään, että samassa asemassa olevia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Työsuojelun valvontaa ja työpaikan työsuojeluyhteistoimintaa koskee

15.10.2021 Etätyön verovaikutuksia

Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa työntekijä on sopinut työnantajan kanssa, että osa työajasta tai koko työaika työskennellään kotona tai muussa työntekijän työskentelytilassa. Vain harvoin ja satunnaisesti tapahtuva työskentely työnantajan toimipisteessä voi johtaa myös siihen, että koti on työntekijän varsinainen työpaikka ja

12.10.2021 Kilpailukieltosopimuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu – yrityksille voi tulla yllättäviä kustannuksia

Työsopimuslakiin on vireillä muutos, jonka mukaan työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuviin kilpailukieltosopimuksiin liittyy jatkossa työnantajalle aina maksuvelvollisuus. Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä muistuttaa yrityksiä varautumaan muutokseen, tai edessä voi olla yllättäviä kustannuksia. Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön on vireillä muutoksia, jotka tulisivat voimaan vuoden

21.9.2021 Osaajapulakysely

Kauppakamarikysely: Lähes 75 prosenttia yrityksistä kärsii työvoimapulasta – Rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua ja liiketoimintaa Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnatun kyselyn mukaan lähes 75 prosenttia yrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Jopa 68 prosenttia yrityksestä arvioi, että pula osaavasta työvoimasta on

21.9.2021 Kauppakamarikysely: Työntekijöiden liikkuvuus vähenee merkittävästi koronan seurauksena

Työhön liittyvä automatkustaminen tulee laskemaan rajusti, vaikka koronaeristäytyminen loppuu. Kauppakamarien jäsenyrityksille tekemään kyselyyn vastanneista yli 71 prosenttia kertoi työhön liittyvän automatkustaminen vähenevän joko merkittävästi tai jonkin verran. Työajon lisääntymiseen ei uskonut juuri kukaan. Työmatka-autoilun vähenemiseen suurena syynä on etätyön lisääntyminen

21.9.2021 Työaikalain soveltuminen johtajiin ja itsenäisessä asemassa oleviin työntekijöihin

Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Työaikalaki velvoittaa työnantajaa muun muassa seuraamaan kokonaistyöaikaa ja varmistamaan, että lepoaikoja noudatetaan. Pääsääntö on, että työaikalakia ja sen rajoituksia on sovellettava ja noudatettava kaikkien työntekijöiden osalta. Työaikalaissa on kuitenkin poikkeuksia pääsäännöstä,

21.9.2021 Tuotteita koskeva säätely EU:ssa

    EU:n asetuksilla ja direktiiveillä määrätään useille eri tuoteryhmille vaatimuksia koko EU:n alueella.  Tarkoituksena on suojella mm. terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä, omaisuutta ja yleistä etua. Toisten tuotteiden vaatimukset taas ovat puhtaasti kansallisia eli yhdenmukaistetut EU-vaatimukset eivät koske niitä. Joidenkin tuotteiden, kuten

21.9.2021 Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät

Työntekijä voi ansaita niin sanottuja vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa (24 lomapäivää) lomanmääräytymisvuoden aikana ja syy siihen on esimerkiksi pitkä sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus. Jos työsuhde on päättynyt kesken lomanmääräytymisvuoden, työntekijällä on oikeus

17.9.2021 Kaipaatko ajatustenvaihtoa, kokeneiden yritysjohtajien näkemyksiä ja sparrausta yrityksesi kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyen? 

  Tarjolla on maksutonta yrityskohtaista kv-mentorointia 20 yritykselle. Kv-mentoroinnin järjestävät Helsingin seudun kauppakamari, Suomen alueelliset kauppakamarit ja Enterprise Europe Network (EEN) yhteistyössä NestorPartners ry:n kanssa. 1½ tunnin alkukeskustelu 12.-14.10.2021 (Teams-palaverina) Pk-yritysten kv-mentoroinnissa 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta yritystä pääsee tapaamaan kullekin yritykselle

17.9.2021 Kannattaako yrityksen valvoa saatavaansa konkurssimenettelyssä ?

Useimmin konkurssiasiat nousevat yrityksessä esille sen asiakkaan aloittaessa konkurssimenettelyn. Kysymyksiä herää konkurssimenettelyn vaiheista, niiden kestosta ja siitä mitä velkojan kannattaa tilanteessa tehdä. Konkurssin vaiheet Yrityksen aloittaessa konkurssimenettelyn, siirtyy määräämisvalta yrityksessä konkurssipesän hallinnolle. Hallintoa hoitaa käytännössä pesänhoitajaksi nimetty asianajaja. Pesänhoitajan tulee