Ajankohtaista

1.7.2021 Länsi-Uudenmaan kauppakamari on lomalla 5.7-30.7.2021

Toimistomme on lomiemme takia suljettu 5.7-30.7. Tavoitat meidät puhelimitse: 040 5510416 Ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamiset 5.7-30.7 Riihimäki-Hyvnkään kauppakamari vahvistaa ulkomaankaupan asiakirjat lomiemme aikana. Vientiasiakirjajärjestelmässä valitset kauppakamariksi Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari, muuten vahvistaminen sujuu normaalisti.   Riihmiäki-Hyvinkään kauppakamarin yhteystiedot:  Tuija Hämäläinen, tuija.hamalainen@rihykauppakamari.fi tai 040 197 9691 (lomalla 28.6.

30.6.2021 Hyvät jäsenet

Suuri osa meidän päivittäisistä julkisen hallinnon palveluista tapahtuu kuntasektorilla. Uudet valtuutetut aloittavat syyskaudella. Minä toivon, että äänestämänne ehdokkaat ovat menneet runsain joukoin läpi. Oletan, että olemme valinneet osaavia edustajia, jotka hallinnoivat hyvän hallintotavan mukaisesti. Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2019

29.6.2021 Tue paikallista julkisen hankinnan avulla – uhka vai mahdollisuus?

Sekä yksityiset että julkiset toimijat suosivat usein paikallisia tuotteita ja palveluja, sikäli kun tämä on mahdollista. Yksityiset toimijat voivat toki vapaasti hankkia paikallisia tuotteita ja palveluita mikäli näin haluavat, kun taas julkisten toimijoiden on noudettava lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

28.6.2021 Yrittäjä, varmista kassan riittävyys kesällä

Kesälomat koittavat ja usealle yrittäjälle kassan riittävyyden ennakoinnissa saattaa tulla haastetta. Kuinka yrittäjän kannattaa varautua siihen, että tuottoja ei tule juurikaan yritysten loma-ajalta, mutta palkat lomakorvauksineen ja verot on maksettava muiden kulujen lisäksi? Tilitoimiston ammattilainen neuvoo yrittäjää Kirjanpitäjän roolin muuttumisesta

28.6.2021 Henkilökunnan sitouttaminen henkilöstöannin avulla

Työnantaja voi sitouttaa työntekijöitä esimerkiksi tarjoamalla näille mahdollisuuden merkitä työnantajayhtiön osakkeita huomattavasti alle käyvän arvon. Kun työntekijä merkitsee osakeannissa työnantajanaan toimivan listaamattoman osakeyhtiön osakkeita, hänelle muodostuu veronalaista ansiotuloa vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa osakkeelle lasketun, yhtiön nettovarallisuuteen perustuvan matemaattiseen

1.6.2021 Suuri veroselvitys

28.5.2021 Hyödynnä tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin

  TEKSTI Marin-Hyppönen Johanna Asiantuntija   JULKAISTU: 3.5.2021   Maailmanlaajuisen koronapandemian pitkittyminen on aiheuttanut yrityksille monenlaisia haasteita, mutta samalla se on tuonut myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten kannattaa hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä ja palveluita, joiden avulla pyritään turvaamaan yritysten toiminta koronapandemian

28.5.2021 Vihreä rahoitus – Kustannuksien loputon suo vai avain taloudelliseen menestykseen?

Eurooppalaisesta näkökulmasta vihreän rahoituksen määritelmä pohjautuu EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista ja tukea EU:ta sen kunnianhimoisessa tavoitteessa olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Vihreällä rahoituksella tarkoitetaan rahoitustuotteita tai -palveluja, jotka edistävät tai pyrkivät

28.5.2021 Aineeton omaisuus kasvun vauhdittajana

  Aineeton omaisuus linkittyy tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen eli innovaatiotoimintaan ja luovuuteen, niiden tulosten käyttämiseen, tuottavuuden kasvuun ja yritysten ja toimialojen rakenteisiin. Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO:n tutkimuksen mukaan noin 60% suurista yrityksistä omistaa aineetonta omaisuutta, mutta pk-yrityksistä vain alle 9

28.5.2021 Työhönpaluu lomautuksen päättyessä

Työhönpaluu lomautuksen päättyessä Menettely lomautuksen päättämisessä riippuu siitä, onko lomautus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen lomautus on tehty tietyksi ennalta määritellyksi ajaksi ja toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen kesto on vain arvioitu. Määräaikaisen lomautuksen päättyminen Kun työntekijä on lomautettu määräaikaisesti,