Ajankohtaista

29.6.2022 REPowerEU-suunnitelma ja rahoitushaku puhtaille energiahankkeille

Suunnitelman tavoitteena on vähentää riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista ja edistää vihreää siirtymää nopeasti. Euroopan komissio on 18.5.2022 esittänyt REPowerEU-suunnitelman vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden häiriöihin. EU:n energiajärjestelmän muuttaminen on tarpeen kahdesta syystä. Ensinnäkin EU:n riippuvuus Venäjän fossiilisista

29.6.2022 Suomen ja Viron välistä yhteistyötä tulee kehittää jatkuvasti ja käytännönläheisesti

Suomen ja Viron välisistä suhteista on tehty kolme raporttia. Ensimmäinen raportti valmistui vuonna 2003 ennen Viron liittymistä EU:hun ja toinen vuonna 2008. UUSI raportti Suomen ja Viron tulevaisuuden suhteen kehittämisestä julkaistiin maaliskuussa 2022. Selvityshenkilöinä toimivat entiset ministerit Anne-Mari Virolainen ja

29.6.2022 Mitä pitää ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista?

Uutta vientikauppaa aloitettaessa on suomalaisten vientiyritysten syytä varmistaa ostajan taustoja ennen kuin kauppaa aletaan viedä eteenpäin. Ovatko kauppakumppanin luottotiedot kunnossa, kuuluuko kauppakumppani mahdollisesti jollekin pakotelistalle ja ketkä ovat sen omistajia? Sama tarkastelu on hyvä ulottaa myös jo olemassa oleviin toimitus-

29.6.2022 Milloin työnantajalla ei ole sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta?

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos tämä on aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Palkanmaksu­velvollisuus on oikeuskäytännön mukaan voitu evätä esimerkiksi tilanteessa, jossa työkyvyttömyys on seurausta työntekijän itselleen tahallisella työturvallisuusohjeiden vastaisella menettelyllä aiheut­tamasta loukkaantumisesta tai ravintolatappeluun osallistumisesta. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta

28.6.2022 Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) rahoitushaku on avattu!

Kansainvälisen kasvun kiihdytysohjelman (RRF) valtakunnallinen rahoitushaku avautui tänään 22.6.2022. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitettavalla kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisella rahoituksella tuetaan digitalisaatiota ja vähähiilisyyttä edistäviä kehittämishankkeita, joilla parannetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitushaku on jatkuva ja auki koko Suomessa

14.6.2022 Vaihtelevan työajan työsopimuksia koskevat lakimuutokset

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijällä on kiinteän työajan sijaan vaihteleva työaika. Tällöin työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee sovitun vähimmäis- ja enimmäistuntimäärän välillä esimerkiksi niin, että se on 0–30 tuntia viikossa. Työnantajan aloitteesta työaika ei voi olla vaihteleva,

9.6.2022 Hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn – näillä keinoilla yritykset voivat ehkäistä hybridivaikuttamista 09.06.2022

Maailmalla on eletty jo pitkään yrityksiin kohdistuvan tietojen kalasteluyritysten kulta-aikaa ja vallitseva maailmantilanne voi pahentaa jo ennestään vaikeaa tilannetta. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten käsittelyajan pitkittyminen voi altistaa erityisesti Venäjän vastatoimille hybridivaikuttamisen muodossa. Pahimmillaan hybridivaikuttaminen voi romahduttaa yrityksen toimintakyvyn. Keskuskauppakamari on

9.6.2022 Energibeskattning – guide för kunder

9.6.2022 Energiaverotus asiakasohje 2022

8.6.2022 Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille.

Tilapäistä suojelua voidaan myöntää: Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia. Euroopan unionin ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista. Ukrainalaisten