Kysely yrityksille Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkon kehittämistarpeista

Uudenmaan ELY-keskus laatii selvitystä elinkeinoelämän tarpeista Uudenmaan ELY-keskuksen alueen maantieverkolla (Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat). Selvitykseen kuuluu yhtenä osana tämä kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa yritysten kannalta tärkeimpiä maantieverkon kehittämistarpeita ja niiden sijainteja maantieverkolla.

Kysely on tarkoitettu logistiikka-, kuljetus-, matkailu-, teollisuus- ja kaupan alan yrityksille, jotka sijaitsevat tai toimivat Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Vastaamalla kyselyyn voitte kertoa edustamanne yrityksen kannalta tärkeät maantieverkon kehittämistarpeet. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Linkki kyselyyn

Kyselyyn voitte vastata 3.11.2021 asti.

Lisätietoja kyselystä antavat Uudenmaan ELY-keskuksesta liikennejärjestelmäasiantuntija Enni Lehtinen, puhelinnumero 0295 021 205 ja sähköpostiosoite enni.lehtinen@ely-keskus.fi ja kyselyn toteuttajasta Sitowisestä suunnittelija Laura Pihlajakangas, puhelinnumero 040 352 7845 ja sähköpostiosoite laura.pihlajakangas@sitowise.com.