Mistä ja miten saada työvoimaa?

Turvallisuushaasteemme jatkuu, ilmoittautukaa mukaan. Tulemme uudistamaan konseptia ja mielellämme otamme vastaan kehitysideoita! Varsinaiset kilpailusäännöt ovat edelleen samat kuin aikaisemmin. Turvallisuus työpaikoilla on ensimmäinen edellytys työhyvinvointiin ja tärkeä yrityksen menestyksen perusta. Turvallisuuspäivää uudistamme osallistujien aktivoimiseksi. Monesti pieni lisähuomio parantaa merkittävästi turvallisuuskäyttäytymistä.

Työvoiman saatavuus on jatkuvasti paheneva haaste, vaikka työttömiä on edelleen runsaasti. Olemme alueen ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa yhdessä etsineet keinoja helpottaa tilannetta. Erityisesti teknisten alojen koulutuksen puutteet ovat huomattavat. Osaavaa työvoimaa ei tulevaisuudessakaan löydy, ellei koulutusta kehitetä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen on edelleen kesken. Uuden, osittain työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen järjestämisen käytännön toimet takkuavat. Niihin takkuihin pitää löytää avaavat toimenpiteet. Tulkaa mukaan kehittämään ja saatte osaavaa työvoimaa jatkossa. Asiaa käsitellään kaikissa yksiköissämme ja jaostoissamme, tavoitteena toimiva järjestelmä tämän vuoden aikana..

Toinen työvoiman saatavuuteen vaikuttava tekijä on työn ja työpaikkojen vetovoima. Monilla on vanhoja pinttyneitä käsityksiä työpaikkojen ilmapiiristä, työn laadusta ja mielekkyydestä. Työpaikkojen näkeminen voi avata monen silmät ja lisätä työn houkuttelevuutta. Imagon kohottaminen on erityisesti yritysten, mutta myös meidän kaikkien tehtävä.

Yhteiskunnan uudistukset etenevät hitaasti. Monet yrityksille tärkeät prosessit ovat mukana sote hankkeessa. Kaavoituksen ja muun sääntelyn suuret virastot AVI ja ELY saattavat muuttua. Vai jääkö toimintatapa entiselleen, jolloin mikään ei muutu. Saattaa olla, että sote ei toteudu. Silti seuraavalle hallitukselle on jo päälle puskemassa toinen yhtä vaikea asia, melkein sama lyhenne, eli sotu. Tämä peli ei näytä hyvältä, pelaajat vaihtuvat, mutta aina samat kuviot toistuvat. On tärkeää, että erityisesti viranhaltijoiden toimintatavat kestävät läpivalaisua ja kehittyvät muun yhteiskunnan mukana. Onko esimerkiksi kaupan kaavoitusta harkittava yksityiskohtia myöten, vaikka emme tiedä millaista kaupankäynti on viiden vuoden päästä. Kaupan sijoittuminen on heille itselleen strategisen tason päätös ja siksi varmasti erittäin harkittua. Teollisuuden sääntely määräyksillä ja selvityksillä on toinen esimerkki pikkutarkasta viranomaishallinnosta. Onko useinkin syytä epäillä tarkoitusperiä, osaamista ja suunnitelmien aitoutta ja vilpittömyyttä.

Hyvät ystävät, me järjestämme koulutusta! Käyttäkää sitä palvelua, priorisoikaa, jos voitte. Tarvitsemme osallistujia, jotta voimme pitää korkeatasoiset esitykset alueellamme. Se on teille edullisempaa kuin muualla ja vie vähemmän aikaa. Samalla tutustutte muihin osallistujiin, verkostoituminen on osa ammatin ja osaamisen tehokasta kehittämistä. Tervetuloa!

Eero