Muutos on tapahtunut

Muutos on tapahtunut
Katselin hieman mitä oikein puhuttiin ja ajateltiin alkuvuodesta ennen koronavirusta. Paljon oli huolenaiheita ja epävarmuutta käsillä. Nyt huolet näyttävät yleisesti ottaen aika toisenlaisilta. Epävarmuus on vain lisääntynyt, mutta se ainakin on selkeää, että talous on käynyt ennätyksellisen kuopan pohjalla. Nopea romahdus yllätti kaikki, siitä ei ollut ennusmerkkejäkään alkuvuodesta.
Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta? Mielestäni Suomessa on ainakin tavoiteltu oikeudenmukaisia päätöksiä, joista on oltu jopa yksimielisiä. Suomen talous on mennyt loivemmin alaspäin kuin muu Eurooppa, mutta toimialoilla on ollut suuria eroja. Palvelusektorilla on ollut katastrofimaisia pudotuksia, liiketoiminta on jopa pysähtynyt. Teollisuustuotantoon vaikutukset ovat olleet hyvin vaihtelevia, esimerkiksi paperiteollisuuden tilanne eroaa merkittävästi teknologiateollisuuden tapahtumista. Kaupan alalla on saavutettu jopa ennätyksellisiä tuloksia. Kukaan ei vielä tiedä varmasti mikä teollisuuden lopullinen saldo tulee olemaan. Toivottavasti markkinat toipuvat pikaisesti ja kysyntä palaa normaalimmalle tasolle.
Suomen talouden toipumisen ennustetaan olevan hitaampaa kuin muun Euroopan, mutta romahduskin oli vähäisempi. Kokonaistilanne voi siis olla kutakuinkin samanlainen Suomessa kuin yleisesti EU:n alueella.
Maailma on kuitenkin muuttunut. Yritykset ovat varmasti miettineet erilaisia skenaariota omalle kohdalleen. Vakavarainen yritystoiminta on yhteiskunnan taloudellinen moottori. Verotuloilla tuotetaan kaikki julkiset palvelut ja yhteiskunnan investoinnit. Mikäli yritykset eivät tuota verotuloja niin ei niitä palvelujakaan voida ylläpitää. Siinä ei auta, vaikka kuinka lainaisi rahaa menojen kattamiseksi, koska sitä rahaa ei ikuisesti ole saatavilla, ainakaan järjellisillä koroilla. Maksukyvyn heiketessä tuppaavat lainojen ehdot kovenemaan ja tilanne riistäytyy käsistä.
Ensimmäisenä meillä Suomessa tulee vastaan kuntasektorin suuret ongelmat. Valitettavasti vaihtoehdot ovat vähissä, rakenteellisia muutoksia on tehtävä, koska me kaikki haluamme, että palvelut säilyvät hyvälaatuisina ja kattavina. Asiakkaan näkökulmasta ei ideologisilla ajatuksilla palvelujen tuottamisesta ole kovin suurta merkitystä. On pelottavaa, jos vanhat tavat toimia eivät voi muuttua, vaikka kaikkialla on nyt todellakin tapahtunut se paljon puhuttu digiloikka. Laatu ja kustannuskilpailukyky ratkaisee, voittajat osaavat ja tahtovat muuttua, kehittyä ja onnistua.

Eero Hettula