Työturvallisuushaaste- ohje 2018

Tapaturmatilastot

Tapaturmatilastot vuodelta 2018 on toimitettava osoitteeseen: office@lansiuusimaa.chamber.fi Toimitamme excel laskentapohjan, johon tarvitaan – tapaturmien lukumäärä – tapaturmista johtuneet poissaolopäivät – työtunnit – mahdollisuuksien mukaan myös aikaisempien vuosien tiedot.

Turvallisuusarviointi

Turvallisuusarvioinnit suoritetaan ristiin arviointina kahden työpaikan välillä. Tarvittaessa kootaan kolmen työpaikan ryhmä, jotta kaikki pystyvät tekemään arvioinnin. Turvallisuuskäynneillä voi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin turvallisuuskäytäntöihin:

 • työkohteen työturvallisuus, riskit ja työpaikkaselvitykset
 • perehdytys
 • paloturvallisuus
 • ensiapu
 • hätäpoistumistiet
 • onnettomuustilanteessa toimiminen (sisäinen ja ulkopuolinen)
 • suojainten käyttö
 • siisteys ja järjestys
 • kemikaalit
 • innovaatiot
 • muut yrityksen yksilölliset turvallisuusratkaisut ja -kehityskohteet

Ristiin arviointiparit määritellään ilmoittautumisjärjestyksessä, jotta parit pääsevät viivytyksettä töihin. Katsotaan kuitenkin, että työpaikat ovat uusia toisilleen, eivät ennestään olleet toistensa arvioinnin kohteena. Mikäli valittu partneri keskeyttää jostakin syystä osallistumisensa, valitaan jäljelle jääneelle uusi pari.

Raportit toteutetuista ristiin arvioinneista on toimitettava osoitteeseen: office@lansiuusimaa.chamber.fi

Turvallisuuspäivä

Uuden tiedon ja ideoiden esittelyä ja käsittelyä. Alustajina asiantuntijoita ajankohtaisista aiheista. Ristiin arviointien purku toteutetaan turvallisuuspäivän ohjelman osana, jos olette saaneet raportin valmiiksi siihen mennessä. Tarkoitus on jakaa ja oppia turvallista tapaa tehdä ja toimia, joten raporttien muoto ei ole oleellista! Tavoitteena on turvallisuuden avulla parempi hyvinvointi ja tuloksellisuus! Turvallisuuspäivänä on tarkoitus myös esittää varoittavia esimerkkejä kuvina. Sitä varten pyydämme teitä kuvaamaan vähintään kaksi ”varoittavaa esimerkkiä” omasta työympäristöstänne, liikenteestä tai vapaa ajalta. Kokoamme lähettämistänne kuvista esityksen kaikkien osallistujien käyttöön. Lähettäkää kuvatkin office@lansiuusimaa.chamber.fi osoitteeseen.

Palkitsemistilaisuus

Sarjat ovat:

 1. Tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
 2. Tapaturmista johtuneiden poissaolopäivien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden
 3. Paras kehitys
 4. Paras lyhyt kuvaus työturvallisuus järjestelmästä
 5. Innovaatio

Muistattehan myös haastaa vähintään yhden uuden työpaikan mukaan haasteeseen! Hyvää ja turvallista vuotta 2018!

Lisätietoja: Eero Hettula gsm: +358 40 551 0416, e-mail: eero.hettula@chamber.fi www.lansiuusimaa.chamber.fi