Kauppakamareiden kansainvälistymispalvelut

Vientiyritysten menestys on tärkeää Suomen menestyksen kannalta. Haluamme omalta osaltamme tukea ja rohkaista kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään.

Markkinatieto

Tuemme yrityksiä uusille markkinoille tarjoamalla asiantuntevaa maa- ja aluekohtaista markkinatietoa Suomessa ja maailmalla olevien verkostojemme kautta.

Osaaminen

Yrityksissä oleva kansainvälisen kaupan osaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta yritys menestyy kansainvälisillä markkinoilla. Olemme aktiivisesti mukana yritysten osaamisen kehittämisessä tarjoamalla erilaisia koulutuksia, mentorointia sekä muuta neuvontaa.

Rahoitus

Yrityksille on tarjolla julkista ja yksityistä rahoitusta kasvua ja kansainvälistymistä varten. Kauppakamarit tekevät yhteistyötä eri rahoituskumppanien kanssa. Vientiasiakirjat Kauppakamarit myöntävät yrityksille ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten EU:n yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet-tulliasiakirjoja, kauppalaskujen vahvistuksia sekä Force Majeure ja muita erityistodistuksia kaupan osapuolten ja vientimaan viranomaisten vaatimuksiin.