Tapahtumat


Distanskurs: Whistleblowing – nyttan för små och medelstora företag

Ajankohta: 04.10.2022 09:00-12:00
Paikka: Distanskurs
Osoite: -

Vad innebär visselblåsningsdirektivet? För vilka företag gäller direktivet och vad innebär det? Kan små- och medelstora företag ha någon nytta av dessa regler, och på vilket sätt i så fall? Även mindre företag som värnar om kvalitet och anseende har stor n ytta av det tänk som ligger bakom visselblåsningsdirektivet. Med enkla medel kan ett företag signalera till dess ägare, styrelse, finansiärer, kunder och personal att man bryr sig om sitt anseende, att man månar om kvalitet och att man tål den granskning som ett visselblåsningssystem möjliggör. Under en förmiddag går vi igenom hur välrenommerade företag kan dra nytta av visselblåsningsteknik för att säkerställa en korrekt och effektiv riskkontroll. Rätthanterad blir riskkontrollen ett betydande positivt inslag i företagets varumärke och sociala ansvarstagande.

Program

1. Visselblåsningsdirektivets ABC

• Vad innebär visselblåsningsdirektivet?

• För vilka företag gäller det?

• När ska direktivet implementeras?

• Hur gör man?

2. Små och medelstora företags nytta av en visselblåsarkanal

Hur och på vilket sätt kan små och medelstora företag dra nytta av en visselblåsarkanal?

Vi går igenom hur du som företagare och arbetsgivare kan skydda dig mot

 • Oegentligheter bland övriga arbetstagare, chefer, ledningen elle r från samarbetsparter

• Trakasserier

• Missbruk på arbetsplatsen

• Förskingring

• Otillåten risktagning i verksamheten

• Avsteg från rutiner och arbetssätt, avvikelser från kvalitetsledningssystem •

Användning av felaktiga mallar

• Icke ändamålsenliga och felaktiga rutiner och processer i verksamheten

• Bolagets ledning följer inte givna direktiv och föreskrifter

• Verksamheten utvecklas så att man inte längre följer lagar, föreskrifter, tillstånd eller annat regelverk 

Pris:  Medlemspris 265 €, Normalpris 390 €, moms 24 % tillkommer

Avbokning: avbokning senast 4 vardagar före kursens början. I annat fall debiterar vi hela kursavgiften. 

Anmälningen senast 27.9

 Ilmoittaudu