tietosuojaseloste

​​​​​​​Rekisterinpitäjä:

Länsi-Uudenmaan kauppakamari (LUKK), Elina Kurjenkatu 2 C, 10300 Karjaa

Puh. 044 493 2055
Y-tunnus: 0351612-5

Yhteydenotot tietosuoja asioissa: Tommi Knaapinen, tommi.knaapinen@chamber.fi tai Heidi Nyman, heidi.nyman@chamber.fi

Rekisterin nimi

Jäsen-, asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hoitaa

 • kauppakamarilaissa säädettyjä tehtäviä,
 • LUKK säännöissä mainittuja tehtäviä
 • jäsen-, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muita sidosryhmäsuhteita,
 • palvelujen, tuotteiden sekä julkaisujen markkinointia ja tarjoamista
 • asiakasviestintää,
 • yhteystietojen ylläpitoa ja välittämistä,
 • maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittamista tai perimistä, ja
 • kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten tekemistä sekä toteuttamista.

LUKK hoitaa myös ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistamista.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

 • Jäsen-, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito ja analysointi
 • Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, asiakasviestintä ja markkinointi (koulutukset, uutiskirjeet, tapahtumat, neuvontapalvelu)
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Kyselyjen, tilastojen ja tutkimusten tekeminen

Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään, julkisista lähteistä koskien henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa.

Henkilötietojen luovuttaminen

 • Voimme jakaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille, kuten esimerkiksi Keskuskauppakamarille

Rekisterin tietosisältö

LUKK:n keräämät henkilötiedot

 • Perustiedot: nimi, titteli, työnkuvaus, organisaatio, palvelukieli
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Taloudelliset tiedot: laskutukseen liittyvät tiedot
 • Kokouksiin, tapahtumiin ja muihin palveluihin osallistuneiden tarvittavat tiedot
 • Digitaalisina kerätyt tiedot: digitaalisten palveluiden yhteydessä sekä käyttäjälle luodun digitaalisen sisällön käyttöä koskevat tiedot ja käyttäjän digitaalisiin laitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähettämät tekniset tiedot sekä evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita koskevat tiedot.

Henkilötiedot poistetaan käsittelystä

LUKK käsittelee henkilötietojasi niin kauan, kun LUKK:lla on jokin edellä kuvattu käsittelyperuste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai LUKK:n kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tiettyjä henkilötietoja voidaan käsitellä toistaiseksi, kun kyse on arkistoinnista, tieteellisestä tai historiallisesta tutkimuksesta taikka tilastollisia tarkoituksia varten.

Henkilötietojen suojaaminen

LUKK käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja tieto siitä mitä tietoja on kerätty. Henkilö voi myös pyytää kerättyjen henkilötietojen poistamista, oikaisemista sekä saada puutteelliset tiedot täydennettyä

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.