Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 Helsinki
Kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi


Asia: Länsi-Uudenmaan kauppakamarin lausunto, Uudenmaan Ely keskuksen ja liikenteen suunnitelma 2017-2020

Lausunnon antaja: Länsi-Uudenmaan kauppakamari

Yleistä
Länsi-Uudenmaan liikenne on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Saman aikaisesti ovat joukkoliikenne ja väylien välityskyky alueella heikentyneet. Nämä kaksi vastakkaisiin suuntiin etenevää kehitystä ovat vakavasti vaikeuttamassa turvallista ja sujuvaa liikennettä Länsi-Uudellamaalla.

Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky 2016 selvityksen perusteella liikenne- ja kaavoitusratkaisuilla on erittäin merkittävä vaikutus yritysten etabloitumiseen, kilpailukykyyn ja menestykseen. Jo nyt on nähtävissä, että tehdyt päätökset ovat vaikuttaneet negatiivisesti alueemme yritysten houkuttelevuuteen ja työntekijöiden saatavuuteen.


Joukkoliikenne
Alueemme joukkoliikenteen tilanne on selvästi heikentynyt tehtyjen päätösten vaikutuksesta. Junavuoroja Rantaradalla on lopetettu eikä korvaavia yhteyksiä ole tullut tilalle. Kehityksen suunta on huolestuttava. Tulevaisuuden älykkäät ratkaisut helpottavat varmasti tilannetta, mutta niitä ei vielä ole. Niin sanottu tunnin juna toisi ehkä helpotusta Lohjan liikenteeseen, mutta sekin on tulossa vasta vuosien päästä eikä sen vaikutuksia vielä voida luotettavasti ennakoida.

Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi on tärkeää, että joukkoliikennettä uudistettaessa uudet tekniikat ja älysovellukset ovat käytettävissä ennen kuin muutetaan olemassa olevia joukkoliikenteen yhteyksiä. Vahinkojen korjaamiseksi on pikaisesti ratkaistava syntyneet ongelmat. Kaikkien joukkoliikenteen vaihtoehtojen ja uusien liikennöintivaihtoehtojen yhteistyöllä tilanne on ratkaistavissa, mutta se ratkaisu on kiinni tekniikan kehittymisestä, vaikutuksia ei voida hyödyntää välittömästi. Älykkään liikenteen vaihtoehdot tulevat käyttöön vasta tulevaisuudessa. Odotamme nopeita ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi.

Erityisenä joukkoliikenteen ja kaavoituksen kohteena on Lohjalla Karnaisten liittymän alue valtatie 1:n varrella. Siinä kaavamuutoksin haetaan alueen kokonaisuuden muuttamista paremmin Lohjan kaupungin kehityssuunnitelmia palvelevaksi. Toivomme, että näihin suunnitelmiin suhtaudutaan suopeasti.

Elinkeinoelämän tarpeet
Raskaan liikenteen kasvu alueemme satamien Hangon, Koverharin ja Inkoon kautta on ollut erittäin merkittävää. Se vaikuttaa voimakkaasti tieverkoston turvallisuuteen, koska jo aikaisemmin vilkas liikenne on suorastaan tukkeutumassa paikallisliikenteen ja läpikulkuliikenteen yhteisvaikutuksesta.

Olemme ehdottaneet useita korjaus- ja parannuskohteita valtatielle 25. Ilahduttavasti monet ehdotuksistamme pääsivät toteutuslistalle. Valtatie 25 on kunnostettava kokonaisuutena ja toteutusta on nopeutettava tekemällä pullonkaulakohtiin kestäviä ratkaisuja vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeita.

Hankkeista mielestämme erityisesti liikennevalojen toteuttaminen valtatien 25 ja kantatien 52 risteyksessä on haasteellinen. Seuraamme tarkasti yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa liikennejärjestelyn toimivuutta. On kiireisesti ryhdyttävä suunnittelemaan eritasoristeystä, mikäli tästä risteyksestä uhkaa tulla paha pullonkaula ja haitta vientiteollisuutemme toimituksille ja kuljetuksille Hangon sataman kautta. Raskaiden ajoneuvojen määrän ja liikennevalojen vaikutuksen vuoksi on suuri riski liikenteen pahaan ruuhkautumiseen, jonojen jatkuvaan muodostumiseen ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.

Toteutuslistalta puuttuvia raskaan liikenteen ja turvallisuuden kannalta tärkeitä kohteita on valtatiellä 25 useita. Meltolan ja Mustion mutkien oikaiseminen, liittymät Tammisaaren kaupungin sekä Karjaalla Lepin ja Malmkullan kohdalla sekä nelikaistaratkaisu Tammisaaren ja Karjaan välillä ovat elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeimpiä.

Inkoon sataman liikenteelle on merkityksellisin kantatien 112 perusparannus. Tiellä kulkee suhteellisen paljon raskasta liikennettä ja sen määrän kehitys on myöskin ollut ja on jatkossakin positiivinen Inkoon sataman liikenteen kasvun myötä.

Kantatie 51 on myös erityinen huolen aihe. Liikenne kasvaa sekä vapaa-ajan että raskaan liikenteen vuoksi. Samaan suuntaa vaikuttaa myös joukkoliikenteen heikkeneminen Länsi-Uudeltamaalta Helsinkiin. Juuri tänä syksynä tilanne paheni, kun Siuntion kohdalle tuli 60 km/h nopeutusrajoitus. Uhkana on, että liikenneratkaisut eristävät Länsi-Uusimaata pääkaupunkiseudusta ja heikentävät alueemme elinkeinoelämän kilpailukykyä. Aamuruuhkan helpottamiseksi pitää keksiä muita ratkaisuja, ei tällaista joka vaikeuttaa jatkuvasti liikenteen sujumista.

Kauppakamarien yhteisen tavoitteen mukaisesti vientisatamiin johtavien väylien nopeuden tulisi mahdollistaa sujuva liikenne keskinopeudella 70 km/h. Tämä kehitys pitää myös kantatien 51 osalta ottaa suunnittelun perustaksi ja tiestä on tehtävä nelikaistainen ja risteyksistä turvallisia tekemällä eritasoratkaisuja.

Länsi-Uudenmaan kauppakamari

Eero Hettula
toimitusjohtaja