Inkoon terästehtaassa päätösten vuosi

Kirjoittajavieras Tommi Knaapinen | Inkoon terästehtaassa päätösten vuosi
Valtioiden keskinäinen kilpailu investoinneista on kovaa ja luvitusten pitkittyessä riskinä on investointien valuminen ulkomaille, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Knaapinen kirjoittaa.

Inkoon terästehdasta kohtaan on esitetty lähiasukkailta kritiikkiä. Huoli vaikutuksista lähiympäristöön, mökkeilijöihin ja asukasviihtyvyyteen on saanut paljon medianäkyvyyttä.
Keskustelusta saa sellaisen kuvan, että valtaosa vastustaisi terästehdasta. Tämä on kuitenkin harhakuva. Julkisuuteen on astunut nyt myös inkoolaisia asukkaita, jotka suhtautuvat "uteliaan myönteisesti" mahdolliseen tehdasinvestointiin Inkooseen. Ankaran kritiikin takia monet positiivisesti ajattelevat ovat olleet varovaisia ulostuloissaan.

Ennen kaikkea toivonkin rakentavaa keskustelua eduista ja haitoista. On hyvä, jos keskustelua käydään vilkkaasti. Investoinnin tarkastelu kaikilta näkökannoilta varmistaa kokonaisvaikutusten arvioinnin ennen lopullisten päätösten tekoa. Mutta keskustelun on oltava tosiasioihin perustuvaa. Jos keskustelut muuttuvat liian tunnepitoisiksi, vuoropuhelusta tulee mahdotonta. On itsestään selvää, että hankkeessa tulee ottaa ympäristö huomioon ja se on rakennettava kaikkien sovellettavien vaatimusten ja standardien mukaan. Siksi kaikkia vaihtoehtoja tutkitaan.
Vaikka tehtaan ei odoteta käynnistyvän vielä hetkeen, on paikallisen poliittisen päätöksenteon oltava asianmukaisen nopeaa ja pragmaattista. Vihreän siirtymän investointihalukkuus on nyt suurta monella toimialalla, mutta lopullisia investointipäätöksiä on edelleen vähän. Valtioiden keskinäinen kilpailu investoinneista on kovaa ja luvitusten pitkittyessä riskinä on investointien valuminen ulkomaille. Länsirannikolla näin on jo käynyt.
Kuntapäättäjien tuleekin rohkeasti uskaltaa tarttua tilaisuuteen ja tehdä investointeja puoltavia päätöksiä jo kuluvan vuoden aikana tukeakseen yritysten nykyistä investointihalukkuutta.

Tehdasinvestoinnilla on myönteinen vaikutus Inkoolle, lähiseudulle ja koko Suomelle. Hankkeen vaikutus alueelliseen elinvoimaisuuteen onkin suurin syy miksi monet suhtautuvat myönteisesti investointiin. Sillä olisi valtava taloudellinen vaikutus koko alueelle. Ilman alueellista kasvua näen olemassa olevalle palveluverkostolle suuria uhkia. Jos kasvua ei ole, nykyistä julkisten palveluiden tasoa on supistettava. Pitkäjänteisellä suunnitelmalla on mahdollista kasvattaa hallitusti asukaslukua, kuten voimme nähdä tapahtuneen Kirkkonummella, jossa viime vuoden väestönlisäys oli 440 asukasta.

Näenkin tehdasinvestointien tukemisen aluepoliittisena kysymyksenä, jolla on suuri merkitys koko lähialueelle. Länsi-Uusimaa tarvitsee tällaisia yrityksiä, jotka vievät taloutta eteenpäin.

Kirjoittaja on Länsi-Uudenmaan kauppakamarin toimitusjohtaja.