LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAKAMARIN SYKSY VAUHDIKKAASTI LIIKKEELLE

Länsi-Uudenmaan kauppakamarin syksy on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Kauppakamarin kaikki kolme yksikköä Lohjalla, Raaseporissa ja Hangossa ovat pitäneet syksyn ensimmäisen kokouksensa. Myös alueella toimivat kaksi valiokuntaa, osaamis- ja työvoimavaliokunta sekä liikennevaliokunta ovat aloittaneet työnsä.

Osallistumalla kokouksiin kuulet kollegoiden ajatuksia

Syksyn kokouksissa olemme saaneet kokonaiskuvan alueen toimijoiden tilanteesta, suhdanteiden hiipumisesta ja yritysten varautumisesta talven epävarmuuksiin. Monessa yrityksissä on huolta niin kustannusten noususta kuin tilauskannan hiipumisesta. Myös muutosneuvotteluihin ja lomautuksiin on jouduttu turvautumaan. Maailmantalouden epävarmuudet näkyvät nyt myös alueemme yrityksissä. Huomionarvoista on kuitenkin huoli omien työntekijöiden pysyvyydestä. Yrityksen ovat tiedostaneet osaavan työvoiman pulan ja omista työntekijöistä halutaan pitää kiinni lomautustarpeista huolimatta. Viestinä monella on ollut että usko oman yrityksen tekemiseen ja tulevaisuuteen on kova, kunhan tulevasta notkahduksesta päästään yli.
Toisaalta olemme saaneet kuulla aikaisempien vuosien hyvistä tuloksista, ja monet ovatkin osanneet varautua pahan päivän varalle jo viime vuodesta lähtien. Näistä toimialakohtaisista suhdannevaihteluista kuulimme yksiköiden kokouksissa jo viime vuoden puolella. Vapaaehtoinen toiminta kauppakamarin yksiköissä ja valiokunnissa onkin loistava tapa tutustua alueen elinkeinoelämään, kehittää omaa osaamista ja verkostoitua muiden yritysten kanssa. Eri kuntien yksiköiden kokouksissa pääset myös keskustelemaan suoraan oman kunnan johtajien kanssa, jotka osallistuvat lähes poikkeuksetta yksiköiden kokouksiin. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan kauppakamarin toimintaan, ota rohkeasti meihin yhteyttä.

Kauppakamari jatkaa alueen elinkeinoelämän edunvalvontaa

Länsi-Uudenmaan kauppakamari jatkaa alueen elinkeinoelämän edunvalvontaa. Tavoitteenamme on varmistaa, että alueemme yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset myös haastavassa taloustilanteessa. Keskuskauppakamarin koostama Ratkaisuja Suomelle luo hyvän pohjan rohkealle uudistumisen tielle ja toimintaedellytysten paranemiselle. Eduskuntavaalien alla tehty ratkaisuehdotus otettiin hyvin hallitusohjelman työstämisessä huomioon ja valtaosaa kauppakamareiden ehdottamista ratkaisuista sovelletaan nyt myös hallitusohjelman tavoitteissa.
Paikallisesti olemme osallistuneet aktiivisesti kaikkia kuntia koskevaan TE-uudistuksen käytännön valmisteluun ja kuin myös yrityskehitysyhtiö Novagon tulevaisuuden selvitystyöhön. Päätavoitteena tulee olla yritysten tuen ja neuvonnan jatkuvuuden varmistaminen riippumatta siitä minkälainen rakenne organisaatiolle päätetään muodostaa.

Alukehityksen tavoitteiden kirkastus

2015 päätettiin kuntien puolelta niin sanotun aluekehitystyön poistamisesta yrityskehitysyhtiö Novagon työtehtävistä. Viimeistään siitä lähtien alueen kunnat ovat itsenäisesti kehittäneet omia alueitaan asukkaiden ja elinkeinoelämän houkuttelemiseksi. Tämä on osaltaan kirittänyt naapurikuntia investointeihin ihan terveen kilpailun kautta, mutta toisaalta aiheuttanut myös eräänlaista hajaannusta yhteisen suuremman suunnan puuttuessa. Aluekehityksen hajanaisuuden olen huomannut konkreettisesti esimerkiksi tehdasinvestointeja suunnittelevien toimijoiden kontaktoidessa potentiaalisten alueiden toiveessa. Valtaosassa kuntia näihin kyselyihin on haastavaa vastata jo siitä yksinkertaisesta syystä, että tätä myyntityötä tehdään kunnissa oman päätyön ohessa. Aluekehityksen osalta tulisikin keskittää voimavarat yhteen, määritellä yhteiset tavoitteet aluekehitykselle ja ryhtyä aktiiviseen myyntityöhön.


Lisätietoja kauppakamarin toiminnasta löydät verkkosivuiltamme: www.lansiuusimaa.chamber.fi

Ystävällisin terveisin,
Tommi Knaapinen
Toimitusjohtaja
Länsi-Uudenmaan kauppakamari