Miten lomautuksen voi peruuttaa, siirtää tai keskeyttää?

Laissa ei ole menettelytapamääräyksiä jo ilmoitetun lomautuksen peruuttamisesta tai siirtämisestä ilmoitettua myöhäisempään ajankohtaan taikka lomautuksen väliaikaisesta keskeyttämisestä.
Työehtosopimuksiin sen sijaan on usein otettu määräykset lomauttamisen peruuttamista, siirtämistä tai keskeyttämistä.

JULKAISTU: 19.10.2023

Lomautusilmoitus

Työnantajalla on lomautusilmoituksen annettuaan, samoin kuin lomautuksen alettuakin, velvollisuus tarjota työntekijälle työtä tai koulutusta, jos siihen tulee mahdollisuus.

Jos työnantajalle ilmaantuu tarjolle uutta työtä lomautusilmoitusaikana, siis ennen lomautuksen alkamista, työnantajan tulee peruuttaa lomautus ja mahdollisesti lomauttaa työntekijä uudestaan ilmoitusaikoja noudattaen.

Työnantaja ja työntekijä voivat aina myös sopia lomautuksen alkamisen siirtämisestä tai lomautuksen ehtojen muuttamisesta.

Esimerkki lomautuksen siirtämistä koskevasta sopimusehdosta

”Alkuperäistä, xx.xx.20xx ilmoitettua lomautuksen alkamisajankohtaa xx.xx.20xx siirretään yhtiön saamien tilapäisten töiden vuoksi.

Lomautus alkaa xx.xx.20xx.”

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen vaan työntekijä kutsutaan työhön ja lomautetaan uudestaan.

Joustavampi tapa on sopia työntekijän kanssa lomautuksen tilapäisestä keskeyttämisestä ja määräaikaisena toteutetun lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain sopimalla.

Suositeltavaa on, että lomautuksen keskeyttämisestä tehdään sopimus ennen tilapäisen työn alkamista, ja samalla sovitaan tilapäisen työn kesto tai arvioitu kestoaika sekä se, että lomautus jatkuu ilman uutta lomautusilmoitusta tilapäisen työn päättymisen jälkeen.

Esimerkki lomautuksen keskeyttämistä koskevasta sopimusehdosta:

”Työnantajalle tulleen tilapäisen työn vuoksi xx.xx.20xx alkanut lomautus keskeytetään xx.xx.20xx – xx.xx.20xx väliseksi ajaksi.

Tämän jälkeen lomautus jatkuu alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti ilman uutta lomautusilmoitusta tai lomautusilmoitusaikaa.”


Kirsi Parnila
johtava juristi
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila