Pohjanmaan ja Länsi-Uudenmaan kauppakamareiden kannanotto:
MERILIIKENTEEN KILPAILUA EI SAA KANSALLISESTI VÄÄRISTÄÄ

Joulukuussa 2022 Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio pääsivät alustavaan sopuun EU:n päästökaupan uudistamisesta. Vuosien 2024–2026 aikana meriliikenteen päästöt sisällytetään päästökauppaan asteittain, jotta myös merenkulkuala myötävaikuttaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Jäsenvaltioiden tulee käyttää päästökaupasta kertyvät huutokauppatulonsa vihreään siirtymään.


Direktiiviehdotukseen sisältyy niin kutsuttu saaripoikkeus, joka vapauttaisi päästökauppajärjestelmän piiristä alle 200 000 asukkaan asuttamien saarten kautta kulkevan meriliikenteen. Saaripoikkeus olisi voimassa vuoden 2030 loppuun saakka. Jäsenmaat saavat itse päättää saaripoikkeuksen käyttöönotosta.

Suomessa saaripoikkeusta sovellettaisiin yksinomaan Ahvenanmaan kautta Ruotsiin kulkevaan meriliikenteeseen. Suomen muiden merialueiden ja erityisesti Merenkurkun meriliikenne jäisi poikkeuksen ulkopuolelle.

Saaripoikkeuksen kansallinen käyttöönotto asettaisi muut Suomen meriliikenneyhteydet epäedulliseen kilpailuasetelmaan Ahvenanmaan kautta kulkevaan meriliikenteeseen nähden. Esimerkiksi vientivetoisen Pohjanmaan elinkeinoelämälle – ja laajemmin koko sisämaalle – saaripoikkeus tarkoittaisi sitä, että rahtikustannukset nousisivat Vaasa–Uumaja-reitillä. Myös vuonna 2022 Etelä-Suomeen avattu Hanko–Nynäshamn-liikenne, joka ei sekään poikkea Ahvenanmaalla, joutuisi erittäin epäedulliseen kilpailuasetelmaan. Varustamoille ja elinkeinoelämälle kilpailuvääristymä ja siitä seuraava kustannusnousu tarkoittaisivat merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja meriliikennöinnin huomattavaa vähentymistä erityisesti rahtiliikenteen hakeutuessa kustannussyistä muille reiteille.

Näkemyksemme mukaan saaripoikkeus myös viivästyttäisi merenkulun vihreää siirtymää. Paine päästöttömien merenkulkuratkaisujen investointeihin ja käyttöönottoon siirtyisi saaripoikkeuksen myötä tulevasuuteen. Sen käyttöönotto vaikeuttaisi siis Suomen erittäin kunniahimoisia päästötavoitteita olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Lisäksi on huomattava, että saaripoikkeuksen käyttöönoton myötä menetettäisiin ne tulot, jotka jäisivät saamatta päästökaupasta vapautetusta liikenteestä.

Haluamme tuoda vahvasti esille, että EU:n direktiiviehdotuksen saaripoikkeusta ei pitäisi kansallisesti ottaa käyttöön siitä aiheutuvan kilpailuvääristymän ja ilmastovaikutusten vuoksi. Pidämme tärkeänä, että jatkossakin kaikille toimijoille sovelletaan samoja kriteerejä, jotta terve ja reilu kilpailutilanne säilyy.

Tommi Knaapinen, toimitusjohtaja, Länsi-Uudenmaan kauppakamari, puh. 040 484 0255, tommi.knaapinen@chamber.fi
Paula Erkkilä, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari, puh. 040 781 0704, paula.erkkila@chamber.fi