SVOPin palautuksiin selkeyttä!

Osakeyhtiölain muutoksen yhteydessä vuonna 2006 lakiin lisättiin säännökset sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP). SVOPia koskevaa verotukseen liittyvää oikeuskäytäntöä on kertynyt jonkin verran, ja verohallinto on päivittänyt SVOP-ohjettaan useita kertoja.