Uusteollistumisen aikakausi

Inkooseen suunnitellun vähäpäästöisen terästehtaan julkistus terävöitti mukavasti viime viikon keskustelua tehdasinvestoinnin todennäköisyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista. Keskustelun keskiöön nousi houkuttelevan sijaintimme lisäksi vihreä siirtymä, vetytalous ja uudenlaiset tavat valmistaa perustuotetta kestävästi. Viherkeskustelu nostaa monella vastareaktion aiheen oltua vuosikausia selkeä megatrendi, yleinen kehityssuunta, jonka valtavirrassa ratsastetaan omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Inkoon tapauksessa puhutaan pohjimmiltaan Euroopan huoltovarmuudesta, kyvystä selviytyä Venäjän ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta häiriötilanteesta mahdollisimman vähin haitoin. Elinkeinoelämälle huoltovarmuus tarkoittaa usein toimitusvarmuutta, niin energian kuin raakaineiden suhteen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut geopoliittisiin jännitteisiin myös Kiinan ja Lähi-Idän osalta, mikä on vaikuttanut maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, kauppaan ja toimitusvirtoihin. Kestävä energiasiirtymä on tästä muutoksesta täysin riippuvainen. Euroopassa pyristelläänkin vanhoista halvan fossiilienergian ja raaka-aineiden tuottajamaista omavaraisempaan suuntaan vähentämällä samalla oman tuotannon ympäristövaikutuksia. Yrityksen hakevat vakautta ja päästötöntä energiaa. Suomella on tässä etulyöntiasema moniin muihin maihin nähden. Teollisuusyritykset ovat nähneet vihreän siirtymän mahdollisuudet jo vuosia.

Tähän pääomiaan sijoittavat suuryritykset ja valtiot mahdollistavat uusien teknologioiden kehittämisen ja hyödyntämisen muuttaen eri toimialojen tuotantotapoja ja kilpailuasetelmaa nopeastikin. Voidaankin sanoa, että eräänlainen uusteollistumisen aikakausi on alkanut. Viitteitä tulevasta voi nähdä perinteisiltä tehdaspaikkakunnilta, kuten Kokkolasta, jossa suunnitellaan puolen miljardin euron vetyinvestointia työllistäen samalla suoraan kymmenittäin uusia työntekijöitä. Vihreän siirtymän vastustajat vastustavatkin samalla uusien työpaikkojen syntymistä. Inkoon kaltaiset investointisuunnitelmat luovat uskoa paikallisille yrityksille kehittää omaa toimintaansa palvellakseen suurteollisuutta pyrkimyksissään.

Meidän on houkuteltava jatkossakin kasainvälisiä toimijoita alueellemme, tukea heidän suunnitelmiaan nopeilla lupakäytännöillä ja lisättävä työperäistä maahanmuuttoa. Jo nyt muutosta hidastaa työvoimapula.